Podstawy lingwistyczne podręcznika języka polskiego dla rosyjskich szkół średnichстатья

Работа с статьей


[1] Шапкина О. Н. Podstawy lingwistyczne podręcznika języka polskiego dla rosyjskich szkół średnich // Stan obecny i perspektywy oświaty polskojęzycznej w środowisku szkolnym. — Warszawa, 1996.

Публикация в формате сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл скрыть