Модель використання гетерогенної просторової інформації при вирішенні комплексних завдань сталого розвитку територійстатья