Azərbaycan dilində söyləm nitq vahidi kimiстатья Исследовательская статья