Екологічна оцінка сучасних тенденцій природокористування в Росіїстатья