Jednostki frazeologiczne o znaczeniu kwantytatywnym w polskim językowym obrazie świataстатья

Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 28 мая 2015 г.

Работа с статьей


[1] Шапкина О. Н. Jednostki frazeologiczne o znaczeniu kwantytatywnym w polskim językowym obrazie świata // Kwartalnik Polonicum, Warszawa. — 2010. — no. n. 10,. — P. 60–65.

Публикация в формате сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл скрыть