Оптимизирона на някон регуляризираци алгоритми за решевана на интегрално уравнение на конволюцияте от 1родстатья