Prawoslawie i Unia Brzeska (1595-1596) jako czynniki integracji i dezintegracji Rzeczypospolitej w XVI - XVII wстатья

Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 28 мая 2015 г.

Работа с статьей


[1] Dmitriev M. V. Prawoslawie i unia brzeska (1595-1596) jako czynniki integracji i dezintegracji rzeczypospolitej w xvi - xvii w // Widziane z zewnatrz. Pod red. M. Baczkowskiego. — Vol. 1. — Wydawnictwo DIG Warszawa, 2011. — P. 57–66.

Публикация в формате сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл скрыть