Słowotwórstwo w aspekcie dynamicznym w procesie kształcenia polonistów za granicąстатья

Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 9 июня 2015 г.

Работа с статьей


[1] Leszkowa O. Słowotwórstwo w aspekcie dynamicznym w procesie kształcenia polonistów za granicą // Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych. — Poznań, 2007. — P. 155–165.

Публикация в формате сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл скрыть