Біфуркаційні ефекті, електрофізіологічна активність нейронів і хвилі аксонального струму в морфогенезi моделі на базі рівняння Шредінгера: моделювання і експериментстатья

Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 26 июня 2019 г.

Прикрепленные файлы


Имя Описание Имя файла Размер Добавлен
1. Полный текст БИФУРКАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ, ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ НЕЙРОНОВ И ВОЛНЫ АКСОНАЛЬНОГО ТОКА В МОРФОГЕНЕЗЕ 2_Notchenko_Gardov_et_al.pdf 826,7 КБ 3 декабря 2014 [gradov]