Влияние пластификаторов «ЭДОС» и «ТЭДС» на свойства ПВХ-пластикататезисы доклада