Влияние концентрации цитрата натрия на синтез наночастиц и наностержней серебратезисы доклада