Влияние условий синтеза на размер частиц гидроксида и оксида алюминиятезисы доклада