Bədii əsər tarixi mənbə funksiyasında( Qurban Səidin “Əli və Nino” romanı əsasında)тезисы доклада