Омурткалуу жаныбарларды аныктоочу илимий окуу куралыкнига