Биохимия . Краткий курс с упражнениями и задачами. Под ред. Е.С. Северина и А.Я Николаевакнига