2015 Социология права: курс лекций: в 2 т. / отв ред. М.Н. Марченко. Т. 2 • книга