Звезды / Ред.-сост. В.Г.Сурдин - (Астрономия и астрофизика)книга