Наноробототехника. Методы описания, анализа и синтеза наноструктур в робототехникекнига