Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 1987 д.х.н. Каталитическое гидрирование и окисление углеводородов и гетероциклических соединений в мягких условиях

Результаты деятельности

Соавторы: Локтев А.С., Караханов Э.А., Мазо Г.Н., Шляхтин О.А., Лобакова Е.С., Неймеровец Е.Б., Филиппова Т.Ю., Быков М.А., Кащеева П.Б., Малышев С.А., Мухин И.Е., Санджиева Д.А., Баранчиков А.Е., Моисеев И.И., Перевертайло Н.Г., Дольникова Г.А., Иванов В.К., Зайцев Н.К., Иванова Е.А., Осипова Е.А., Федулов Д.М., Идиатулов Р.К., Омарова Е.О., Садовников А.А., Бузник В.М., Волошин Я.З., Данилов В.С., Егазарьянц С.В., Козловский Р.А., Мажуль М.М. Моисеев И.И. Андреев В.Н. Гартман Т.Н. Комиссаренко Д.А. Ларкин С.Ю. Попов Л.В. Советин Ф.С. Швец В.Ф. Пшежецкий В.С. Сапунов В.Н. Гринберг В.А. Еланский С.Н. Зеленкина О.А. Зефиров Н.С. Кирпичников М.П. Цхай Л.Э. Белов А.С. Васильева С.Г. Караваев А.А. Маслаков К.И. Моисеев И.И. Осипов А.К. Самошин В.В. Тюменова С.И. Чудинова Е.М. Gavrikov А.V. ILYUKHIN A. Moiseev I.I. Архипов В.А. Белоусова Е.Е. Беляева Е. Бугаенко М.Г. Волков С.М. Вологжанина А.В. Калинина О.В. Майорова Н.А. Степанова В.П. Сучков Ю.П. Чередниченко К.А. Borovkova E.A. Chornenka N.V. Krasnobaeva O.N. Narin S.Y. Nekrasova V.V. Parkhomenko A.V. Proskuro E.A. Tskhai L.E. Tyumenova S.I. Бурова А.А. Викторова Е.А. Девяткин А.В. Джабраилова Х.С. Еланский А.С. Левченко Д.А. Мамаев Ю.А. Моисеев И.И. Пархоменко К.В. Полещук В.А. Пушкарев А.С. Саджиева Д.А. Степанов А.А. Тимофеев Г.М. Цивадзе А.Ю. Чуприн А.С. Шапиро Т.Н. A-C R. Bekova M.V. Burova A.A. Elansky A.S. Ivanova E.A. Kaluzhskikh M.S. Kolchina L.N. Komissarenko D.A. Leonova L.S. Varzatskii O.A. Ёров Х.Э. Артемов В.А. Архангельский И.В. Барский Е.Л. Белая И.Г. Белова С.А. Бугаенко М.Г. Вагапова М.Н. Воробей А.М. Гаршев А.В. Григорьев С.А. Демина (Танчук) Н.М. Дольникова Г.А. Жиркова Ю.Н. Журавлев В.И. Зубарева Н.А. Зыскин А.Г. Калиниченко В.Н. Калужских М.С. Карпова Е.Ю. Кнотько А.В. Колчина Л.М. Кузнецова О.В. Кузьмин А.Е. Куликова М.В. Лысков Н.В. Магомедова М.В. Паренаго О.О. Проскоченко К.А. Росляков И.В. Саванина Я.В. Светогоров Р.Д. Спесивцев Н.А. Староверов Д.В. Тепляков В.В. Уваров В.И. Федотов А.С. Харланов А.Н. Цодиков М.В. локтев а.с. Arkhipova V. Arsent’ev M.Y. BRATKOV A. Borisov M.M. Butsenko A.N. Genis A.V. Idialtulov R.K. Ishmurzin A.V. Kah M.O. Kartasheva M.N. Kascsheyeva P.B. Kiennemann A.A. Kitashov Y.N. Kluev M.V. Kuznetsova E.P. Miller Millet P. Mukabenova B.A. PSHEZHETSKY A. PULIPPURACCERIL C. Parkhomenko A.A. Retish P.C. Runova E.A. STEPANOVA I. SUBBOTIN O. SYSHCHIKOVA I. Samoshin V.V. Shmigel’ A.V. Tereshko V. Udal'tsov D.A. Udovichenko A.N. Vakarov S.V. Yu M. Zubavichus Y.V. Алексюк О.А. Алескерова Л.Э. Анисимов А.В. Балдина Е.А. Белая Н.Л. Бережная Е.С. Бозаджиев Л.Л. Боровкова Е.А. Бубело О.Н. Бугаенко М.Г. Быков В.И. Быков В.И. Быков В.И. Валеев Р.Г. Вологжанина А.В. Волошин Я.З. Воронцова М.В. Голенских А.Г. Григорьев А.Н. Григорьев С.А. Григорьев С.А. Гришина И.А. Дмитриев Г.С. Дороватовский П.В. Еременко Е.А. ЗАНАВЕСКИН Л.Н. Зелинский Г.Е. Землянский П.В. Зрелова Л.В. Зубавичус Я.В. Зубавичус Я.В. Иванов П.И. Иванова Е.А. Идиатулов А В Генис Р.К. Ильин А.И. Исаков Я.И. Исмаилов А.Д. Кальченко В.И. Каплин И.Ю. Карташева М.Н. Кирпичников П. Киташов Ю.Н. Кудинов С.В. Кузнецова Е.П. Кутузова И.А. Лапшина А.К. Лебедь Е.Г. Леонова Е.В. Лиджиев М.М. Лимарев И.П. Лукьянов А.А. Лысенко С.В. Майорова О.В. Малков А.В. Марковский Л.Н. Мельниченко Г.А. Миронов А.В. Молчанов С.П. Никитин А.В. Очкасов Ю.Н. Павлов А.А. Панкрушина А.В. Побережная О.Н. РОЖИНСКАЯ Л.Я. Рогалева Е.В. Рябов А.Б. Сергеев В.А. Сидоров Г.О. Скрипник Д.Г. Солнышков И.В. Соловченко А.Е. Солодовников А.С. Стеблянко А.Ю. Сыщикова И.Г. Ткачёв С.Е. Удовиченко А.Н. Хорошилов А.В. Чеканов К.А. Чешева Н.М. Чумаков Р.Г. Шарбатян П.А. Шатайлов В.В. Шаталова Т.Б. Шипулин Г.А. Шмигель А.В. Шумакова О.П.