Образование

Результаты деятельности

Всего: 8 статей, 1 тезисы доклада, 14 книг, 2 доклада на конференциях, 1 оценивание диссертации.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 35, Scopus: 44

Просмотреть публикации »

Соавторы: Семенов С.М., Груза Г.В., Романовская А.А., Вильфанд Р.М., Школьник И.М., Meshcherskaya A.V., Анисимов О.А., Золотокрылин A.Н., Павлова В.Н., Шерстюков Б.Г., Ananicheva M.D., Костяной А.Г., Karol I.L., Георгиевский В.Ю., Корзухин М.Д., Ревич Б.А., Спорышев П.В., Стадник В.В., Хлебникова Е.И., Ashik I.M., Бардин М.Ю., Булыгина О.Н., Ранькова Э.Я., Соломина О.Н., Ясюкевич В.В., Meleshko V.P., Инсаров Г.Э., Мохов И.И., Попова Е.Н., Семенов В.А. Страшная А.И. Ясюкевич В.В. Alekseev G.V. Malkova G.V. Анохин Ю.А. Асмус В.В. Гершинкова Д.А. Голицын Г.С. Израэль Ю.А. Кислов А.В. Кобышева Н.В. Кренке А.Н. Нигматулин Р.И. Пчелкин А.В. Тарасова Л.Л. Хан В.М. Barkin M. Pavlova T.V. Алексеев Г.В. Андреева О.В. Береза О.В. Богданова Е.М. Болтнева А.В. Ваганов E.A. Данилов А. Еремина Т.Р. Еремина Т.Р. Зволинский В.П. КЛЕЩЕНКО А.Д. Карпова Д.В. Курганова И.Н. Куст Г.С. Лобанов В.Б. Лобковский В.А. Мартынюк А.А. Мирвис В.М. Оганесян В.С. Паштецкий В.С. Перевертин К.А. Платова Т.В. Ревич Б.А. Решетников А.М. Сирин А.А. Сиротенко О.Д. Терзиев Ф.С. Фролов И.Е. ХОН В.Ч. Цыбань А.В. Черенкова Е.А. Шикломанов И.А. ЯКУШЕВ В.П. Aizen V.B. Amy L.L. Ashlee C. Berill B. Boltneva L.I. Cartus O. Chen J. Clark E.A. Conard S. DANILOV A. Donald L. Emily K. Eugene A. Gensuo J. George N. Gerlach S.C. Groisman P.Y. Huntington H.R. Jiaguo Q. Johnny L. Jon O.O. Katzenberger J. Kevin H. Krankina O. Kukkonen J. Lettenmaier D. Lois H. Loring P.A. Meleshko V.P. Michael B. Mirvis V.M. Mаксютов Ш.Ш. Nancy F. Nathan K. Nina P. Ojima D. Outridge P.M. Phil M. Romanovsky V.E. SIROTENKO O. Santoro M. Schmullius C.C. Scott L. Shiklomanov A.I. Shiklomanov I.A. Shimoyama K. Shugart H.H. Shuman J.K. Sofiev M. Sokolik I.N. Sporyshev P.V. Sukhinin A.I. Syeda M.A. Terry C. Terziev F.S. Tsyban A.V. Voeroesmarty C. Walker D.A. Wood E.F. АБДУЛАЕВА А.С. АЛЫМБАЕВА Ж.Б. АНДРЕЕВ С.Г. АСВАРОВА Т.А. АХМЕДОВА З.Н. АЮРЖАНАЕВ А.А. Акентьева Е.М. Амосова В.М. Андреева А.П. Андронов Е.Е. Антонов Е.В. Аржанова Н.М. Атаев З.В. Афанасьев Д.Ф. БАЛОНИШНИКОВА Ж.А. БАРАБАНОВ А.Т. БЕДРИЦКИЙ А.И. БЕЛОЛЮБЦЕВ А.И. БЕЛЯЕВ А.И. БЕЛЯКОВ А.М. БЕРЕЗА О.В. БУРЕ В.М. БЫКОВ Н.И. БЫКОВ Ф.Л. Багров В.А. Бадина С.В. Байраков И.А. Барабанов В.С. Бардин М.Ю. Баширов Р.Р. Безуглова О.С. Белоусов В.В. Биарсланов А.Б. Богданович А.Ю. Бородин О.О. Бородычев В.В. Братков В.В. Быков Ф.Л. ВАСИЛЬЕВ П.П. ВАСИЛЬЕВ Ю.И. ВАСИЛЬЕВА Е.Л. Варенцов М.И. Василенко Е.В. Васильев П.П. Васильева Е.Л. Вертянкина В.Ю. Волощук Е.В. ГАДЖИЕВ К.М. ГАЕВАЯ Э.А. ГАСАНОВ Г.Н. ГНИНЕНКО Ю.И. ГОРДИН В.А. ГРИБКОВ А.В. Гармаев Е.Ж. Гасанова З.У. Георгиади А.Г. Гинзбург А.И. Говоркова В.А. Говорова И.С. Гордеева С.М. Гордин В.А. Гулев С.К. Гынинова А.Б. ДВОРНИКОВА Н.В. ДЕДОВ А.А. ДОЛГИЙ-ТРАЧ В.А. ДОРЖИЕВ Б.Ч. ДУБЫНИН А.В. ДУХАНИН Ю.А. Давлетшин С.Г. Данилова Т.Н. Дедова Э.Б. Дементьева Т.В. Десяткин Р.В. Докукин М.Д. Долгий-Трач В.А. Долгова Е.А. Донник И.М. Дубенок Н.Н. ЖАРНИКОВА М.А. ЖУРАВИН С.А. Жукова С.В. ЗАУРБЕКОВ Ш.Ш. ЗОЛОТОВ Д.В. Зайцев А.С. Замолодчиков Д.Г. Зезера А.С. Золотокрылин А.Н. Зуенко Ю.И. ИВАНОВ А.Л. ИЛЬИН Ф.С. ИЛЬИН Ю.М. ИЛЬИНСКАЯ И.Н. ИСАЕВ В.А. Иванов А.Л. Иванова Е.А. Ивахов В.М. Исаев С.С. КАРАЧЁНКОВА А.А. КИРЕЙЧЕВА Л.В. КИРЮШИН В.И. КЛЮШИН П.В. КОЗЛОВ Д.Н. КОЛОМЕЙЦЕВ А.А. КОНОНЕНКО О.В. КОРШУНОВ Н.А. КРАСНОЯРОВА Б.А. КРЕТИНИН В.М. КРУЖИЛИН И.П. КРЮЧКОВ С.Н. КРЯЧКОВА М.П. КУЛИК А.К. КУЛИКОВА И.А. КУЛИНЦЕВ В.В. КУЧЕР Д.Е. Калугин А.С. Кашутина Е.А. Кивва К.К. Киктев Д.Б. Кирюшин В.И. Клюева М.В. Козлов Д.Н. Комарова О.П. Кононова Н.К. Константинов П.И. Коротков В.Н. Коршунова Н.Н. Костовска С.К. Котляков В.М. Кошелев А.В. Кровнин А.С. Крыленко С.В. Кузнецова В.В. Кулик К.Д. ЛОПЕС ДЕ ГЕРЕНЮ В.О. ЛУБЕНЕЦ Л.Ф. ЛУКЬЯНОВА Р.Ю. ЛЯМЦЕВ Н.И. Лардыгина Е.Г. Лебедева М.П. Лебедева Т.Н. Липка О.Н. Лучин В.А. МАЛЫГИНА Н.С. МАМИН В.Ф. МАТВЕЕВА Н.И. МАШТЫКОВ К.В. МЕЛИХОВ В.В. МИЩЕНКО С.Л. Макаров О.А. Мацковский В.В. Мачида Т. Мезенцева Л.И. Минаева Е.Н. Минаева Т.Ю. Мищенко С.Л. НАДЕЖИНА Е.Д. НАХАЕВ М.Р. НИКОЛАЕВ М.В. НОВИКОВ А.А. НОВИКОВ А.Е. Нефедова Т.Г. ОЧИРОВ О.Н. Огуреева Г.Н. Ольчев А.В. ПАВЛОВА Т.В. ПАНОВ В.И. ПИКАЛЁВА А.А. ПРИХОДЬКО А.В. ПРОКАЗИН Н.Е. ПУГАЧЁВА А.М. Павлова Т.В. Панченко И. Парамонова Н.Н. Першина Е.В. Пигольцина Г.Б. Пикалева А.А. Птичников А.В. РАЗУМОВ В.В. РОДИН К.А. РУЛЕВ А.С. РУЛЕВА О.В. Разинков В.П. Разова Е.Н. Ростов И.Д. Рудакова Ю.А. Румянцев Д.Е. Русина Е.Н. Рыгалова Н.В. САВИН И.Ю. САВИНОВА С.В. САВИЦКАЯ О.В. САЖИН А.Н. САИДОВ З.А. СЕМЕНЕНКО С.Я. СЕМЕНЮТИНА А.В. СЕРГЕЕВА Ю.А. СИДОРЕНКОВ В.М. СОДНОМОВ Б.В. СТОЛБОВОЙ В.С. Савин И.Ю. Самойлова Е.П. Семенов В.М. Семеняк Н.С. Серых И.В. Сидорова М.В. Соломатникова А.А. Степанов А.Л. Столбовой В.С. ТАНЮКЕВИЧ В.В. ТИЩЕНКО В.А. ТУРИН Е.Н. ТУРУСОВ В.И. ТУРЧИН Т.Я. ТУРЧИНА Т.А. ТЮТЮМА Н.В. ТЮТЮНОВ С.И. Тельнова Н.О. Титкова Т.Б. Тихонович И.А. Тищенко В.А. Ткаченко Н.А. Трусенкова О.О. Тулохонов А.К. УЛАНОВА С.С. УСКОВ А.О. УСКОВ И.Б. Устинова Е.И. ФЕДОРОВА Н.Л. Фасолько Д.В. Филипчук А.Н. ХЛЕБНИКОВА Е.И. Хен Г.В. Хитров Н.Б. Хорошаев Д.А. ЦЫДЫПОВ Б.З. ЧЕПЛЯНСКИЙ И.Я. ЧЕРНЫХ В.Н. ЧЕСНОКОВ Ю.В. ЧОЧАЕВ А.Х. Чекмарев П.А. Чернов Т.И. Чернокульский А.В. Черных Д.В. Чернянский С.С. ШАБАНОВ Р.М. ШАРАБАРИНА С.Н. ШЕВЧЕНКО В.А. ШИНКАРЕНКО С.С. Шамин С.И. Шаповалов Д.А. Шерстюков А.Б. ЭДЕЛЬГЕРИЕВ Р.С. ЮРОВА А.Ю. ЮФЕРЕВ В.Г.