Образование

Результаты деятельности

Всего: 50 статей.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 612, Scopus: 760

Просмотреть публикации »

Соавторы: Danilchenko I.A., Panfilov A.I., Осипова Э.А., Koshechkin A.P., Belolaptikov I.A., Domogatskii G.V., Kulepov V.F., Fialkovskii S.V., Milenin M.B., Pliskovskii E.N., Gress T., Konischev K., Pan’kov G.L., Dzhilkibaev Z.A., Rozanov M.I., Миргазов Р.Р., Shaibonov B.A., Кузьмичев Л.А., D’Yachok A.N., Klabukov A., Ainutdinov V.M., Попова Е.Г., Tarashansky B., Полещук В.А., Гресь О.А., Просин В.В., Doroshenko A.A., Budnev N.M., Golubkov K., Spiering C. Wischnewski R. Rubzov V.Y. Balkanov V. Яшин И.В. Широков А.В. Zhukov V.A. Mikheyev S. Grishin O. Sheifler A. Avrorin A.V. Kochanov A. Bogorodsky D. Климов Е.А. Лубсандоржиев Б.К. Zagorodnikov A.V. Kuleshov D. Lyashuk V. Bezrukov L. Rjabov E.V. Суворова О.С. Middell E. Chensky A. Klimushin S. Mikolajski T. Kuznetzov V.E. Pavlov A.I. Парфенов К.В. Korobchenko A. Semenei Y.A. Bannasch R. Borschov D. Brudanin V.B. Davidov Y. Kebkal K.G. Скурихин А.В. Gafarov A.R. Klimov A.I. Honz Z. Kebkal O.G. Shelepov M.D. Tabolenko V. Кочин А.В. Смагина Т.И. Burmistrov K.V. Djilkibaev Z.A. Koshel F.K. Pan’kov A.L. Perevalov A. Vasiljev R.V. Yagunov A. Zurbanov V.L. Буднев Н.М. Moiseiko N.I. Streicher O. Tarashanky B. Budnev N.M. Kiss D.D. Koshel' F.K. Petuhov D.P. Vyatchin E. Васильев Р.Б. ЗУРБАНОВ В.Л. Коробченко А.В. Avrorin A.V. Karnaukhov V. Kebkal A.G. Thon T. Бережнев С.Ф. Гришин Н.И. Ермаков Г.Г. Яковлев С.Г. Antipin K.V. Aynutdinov V.M. Belolaptikov I.A. Kuleshov D.A. LOVTSOV S. Lovzov S.V. Mikheev S.P. Netikov V.A. Portyanskaya I. Rastegin A. Sokalski I.A. Suvorova O.V. Tarashchanskii B.A. Yu R.V. Аврорин А.Д. Безруков Л.Б. Кожин В.А. Похил Г.П. Яковлев С.А. DOBRYNIN V. Dobrinin V. Domogatsky G.V. Dzhilkibaev J.M. Garus A.A. Il’yasov R. Kostunin D. Laudenskaite J.J. Ljaudenskaite J.J. Middell A. Migneco E. Petruccetti M. Rozinov M. Rubtsov P. Rubtsov V.F. Shaibonov V. Sinegovsky S.I. Tarashanski B.A. Toht G. Toth G. Tothi G. Vishnevskii R. Zhukov V.A. Павлов А.А. Пахоруков А.Л. Перевалов А.А. Чернов Д.В.