Zubkova O.V.

Zubkova O.V.

Соавторы: Гинцбург А.Л., Shcheblyakov D., Должикова И.В., Ozharovskaya T.A., Борисевич С.В., Гроусова Д.М., Логунов Д.Ю., Народицкий Б.С., Тухватулин А.И., Botikov A., Dzharullaeva A.S., Kovyrshina A., Simakova Y.V. показать полностью..., Tokarskaia E.A., Егорова Д.А., Ерохова А.С., Шмаров М.М., Щербинин Д.С., Babira V.F., Favorskaya I., Logunov D.Y., Lubenets N., Nikitenko N.A., Semikhin A.S., Tutykhina I.L., Гущин В.А., Есмагамбетов И.Б., Колобухина Л.В., Aksenova E.I., Alyapkina Y.S., Andrus A.F., Bel'skih A.N., Belugin B.V., Boyarskaya N.V., Danilenko, Ernst L.K., Gancheva P.G., Grezina N.M., Iliukhina A.A., Izhaeva F., Izhaeva F.M., Karpov A.P., Karpova O.V., Kostarnoi A.V., Kunda M.S., Kutaev D.A., Kuznetsova N.A., Lioznov D., Morozova L., Naroditsky B.S., Nikiforova M.A., Odintsova A.S., Pantyukhov V.B., Popova O., Rumyantseva I.G., Ryzhova N.N., Scherbinin D.N., Shidlovskaya E.V., Shmarov M.M., Shuvalova E.A., Siniavin A.E., Sizikova T.V., Smolyarchuk E.A., Syromyatnikova S.I., Tukhvatulin A., Volchikhina S.V., Voronina D., Voytyuk A.N., Zakharenko S.M., Zhdanov K.V., Zinovieva N.A., komissarov, Бургасова О.А., Воронина О.Л., Громова А.С., Джаруллаева А.Ш., Карягина-Жулина А.С., Кузина А.В., Логинова С.Я., Лысенко А.А., Попова О., Почтовый А.А., Смолярчук Е.А., Ткачук А.П., Тухватулина Н.М., Шатохина И.В., Щетинин А.М.

6 статей, 2 доклада на конференциях, 3 патента, 1 дипломная работа

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 295, Scopus: 375

IstinaResearcherID (IRID): 1569974

Деятельность