В связи с техническими работами в центре обработки данных, часть прикреплённых файлов в настоящее время недоступна.
 
Козиолова Н.А.

Козиолова Н.А.

Соавторы: Мареев В.Ю., Арутюнов Г.П., Галявич А.С., Орлова Я.А., Агеев Ф.Т., TARLOVSKAYA E.I., Мареев Ю.В., Беграмбекова Ю.Л., Гиляревский С.Р., ДРАПКИНА О.М., Кобалава Ж.Д., СКИБИЦКИЙ В.В., Васюк Ю.А. показать полностью..., Фомин И.В., Гендлин Г.Е., Лопатин Ю.М., Маликова А.В., Arutyunov A.G., DUPLYAKOV D.V., ПЕРЕПЕЧ Н.Б., Belenkov Y.N., Iavelov I., Shlyakhto E.V., Беленков Ю.Н., Гарганеева А.А., Камалов А.А., Маленкова В.Ю., Ребров А.П., Ардашев А.В., Арутюнов А.Г., Гиляревский С.Р., Глезер М.Г., СИТНИКОВА М.Ю., Фомин И.В., Чесникова А.И., Шапошник И.И., Артемьева Е.В., Бадулина Е.С., Беленков Ю.Н., Виноградова Н.Г., ГАРГАНЕЕВА А.А., Григорьева Н.М., Драгунов Д.О., Дупляков Д.В., Коротеев А.В., Лопатин Ю.М., Силонов В.М., Татарский Б.А., Терещенко С.Н., Чесникова А.И., Boytsov S.A., Готье С.В., Джунусбекова Г.А., Дощицин В.Л., Желяков Е.Г., Канорский С.Г., Кастанаян А.А., Митьковская н.П., Моисеев В.С., Недошивин А.О., Панченко Е.П., Саидова М.А., Сисакян А.С., Сугралиев А.Б., Шляхто Е.В., Якушин С.С., Barbarash O.L., Nasonova S., Zateyshchikov D.A., Аверьянов А.В., Аронов Д.М., Бадин Ю.В., Батюшин М.М., Бацигов Х.А., Белявский А.В., Бражник В.А., Виллевальде С.В., Вышлов Е.В., Габрусенко С.А., Голухова Е.З., Дзахоев М.Э., Дронова Т.И., Евдокимова М.А., Ильницкий А.Н., Калинкин А.Л., Кароли Н.А., Кечеджиева С.Г., Книгин А.В., Комаров А.Л., Комолятова В.Н., Конради А.О., Кузовлев А.Н., Лелякина Т.А., Линчак Р.М., Мамчур С.Е., Марцевич С.Ю., Моисеев С.В., Моисеева О.М., Петрова М.М., Поляков Д.С., Привалова Е.В., РЕВИШВИЛИ А.Ш., Ройтберг Г.Е., Рылова А.К., Середенина Е.М., Синицын В.Е., Ситникова М.А., Снежицкий В.А., Соколова А.В., Стукалова О.В., Фомин В.В., Хрипун А.В., Шоева О.Ю., Щербинина Е.В., Anatoliy M., Cappato R., Chestikova A.U., Fendrikova A.V., Gurevich V.S., Irtyuga O.B., Kosmacheva E.D., Kozlov A., Lelyavina Т.А., Melekhov A.V., Mikhaylov E.N., Moiseyev V.S., NEDOSTUP A.V., Narusov O.Y., Ovchinnikov A.G., PASSMAN R., Paleev F.N., Poteshkina N., Protzenko G.A., RAVIELI A., Salasyuk A.S., Sanakoev M.K., Santini M., Shechrbinina E.V., Valikulova F.Y., Yakhontov D.A., Yakunin S.N., ZAKLYAZMINSKAYA E.V., Zairatiants O.V.,  Sergienko I. ., Аверкова А.О., Акатова Е.В., Аляви А.Л., Аметов А.С., Артемьева Е.Г., Архипов М.В., Бабокин В.Е., Бадин Ю.В., Бакалов С.А., Баулин В.Е., Беленков Ю.Н., Благова О.В., Болдин М.В., Болдуева С.А., Бубнова М.Г., Бугаев И.А., Варфоломеев С.Д., Волков Д.Е., ГОРДЕЕВ М.Л., Галстян Г.Р., Гиляров М.Ю., Гринева Е.Н., Громыко А.А., Громыко Г.А., Гудкова А.Я., Гупало Е.М., Дземешкевич С.Л., Довженко Т.В., Дорофеева Н.К., Егоров Д., Егоров Д.С., Ежов М.В., Жиров И.В., Забозлаев Ф.Г., Залуцкий А.А., Затейщиков Д.А., Звартау Н.Э., Землянухина А.А., Зырянов С., КОТОВСКАЯ Ю.В., КРАВЧУК Б.Б., Казахмедов Э.Р., Каратеев Д.Е., Карманчикова Е.А., Кечеджиева С.Г., Ковальчук В.В., Колоцей Л.В., Корсунская М.И., Котенко о.Н., Коц Я.И., Кочетов А.Г., Кропачева Е.С., Крутяков А.Н., Кужелева Е.Б., Кузнецов В.М., Кузнецова А.В., Курочкин И.Н., Левашов С.В., Лопатин Ю.М., МРОЧЕК А.Г., Магамедкеримова Ф.А., Маленков Д.А., Мартынов А.И., Мацкеплишвили С.Т., Минушкина Л.О., Митрофанова Л.Б., Мкртумян А.М., Моисеев С.В., Мороз В.В., Мустаева С.Э., Мухин Н.А., Недогода С.В., Нечепуренко А.А., Никифоров В.Н., Никулина С.А., Новиков В.А., Носиков В.В., ОБРЕЗАН А.Г., ОБРЕЗАН А.Г., Овсянников А.А., Овчинников А.Г., Оганов Р.Г., ПОДЖИКИНАС А., ПРОЩАЕВ К.И., Певзнер Д.В., Подземельников Е.В., Полтавская М.Г., Поляков Д.С., Рачина С.А., Рогожина А.А., Рузанов Д.Ю., Русланова К.Р., СОЛОХИН Ю.А., СТАФЕРОВ А.В., Сайганов С.А., Сайфутдинов Р.Ш., Салухов В.В., Сафиуллина А.А., Седов В.П., Сенько О.В., Сидоренко М.В., Сизгунов Д.С., Симбирева А.А., Синопальников А.И., Скворцов А.А., Смирнова Е.А., Совет А.И., Соколова А.В., Сорокина Е.И., Спиропулос Н.А., Сургалиев А.Б., ТЕРЕГУЛОВ Ю.Э., Ткачева О.Н., Токарев А.Н., Трукшина М.А., Тышова О., Тюрина А.Н., УСКАЧ Т.М., Упоров И.В., Усов В.Ю., Федоров Г., Федотов П.А., Фролов М.Ю., Хадзегова А.Б., Халимов Ю.Ш., Хоролец Е.В., Чиркова М.А., Чумачек Е.В., Чучалин А.Г., Шапошник Г.Л., Шестакова М.В., Шик С.М., Шостак Н.А., ЮЗВИНКЕВИЧ С.А., Яковлева М.В., Якунин С.А., Якусевич В.В., Якушин С.С., карпов ю.а.

36 статей, 4 книги

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 100, Scopus: 34

IstinaResearcherID (IRID): 19351888

Деятельность