Образование

Результаты деятельности

Всего: 11 статей, 2 книги, 1 доклад на конференции.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 103, Scopus: 134

Просмотреть публикации »

Соавторы: Кабанов Д.М., Новигатский А.Н., Turchinovich Y.S., Kruglinsky I.A., Шевченко В.П., Kopeikin V., Голобокова Л.П., Горбаренко Е.В., Лисицын А.П., Панченко М.В., Почуфаров А.О., Ходжер Т.В., B Holben N.B., Belanger S., Chin M., Courcoux Y., Covert D.S., Croot P., Denisenko S., Diehl T.L., Duarte C.M., Eck T.F., Gaitley B.J., Giles D.M., Gomes J., Griesfeller J., Harvey M.J., Heald C.L., Horne E., Joseph E. Kahn R.A. Kinne S. Kleidman R.G. Krishna M.K. Lapina K. Larouche P. Losno R. Macke A. Milinevsky G. Nalli N.R. Nelson N.B. O’Neill N.T. Pochufarov A.O. Pol’kin V.V. Quinn P.J. Radionov V. Reid J.S. Remer L.A. Ross K.J. Schultz M.G. Sciare J. Shmargunov V.P. Slutsker I. Smirnov A. Smyth T.J. Tan Q. V Radionov F.T. Zhang J. Zibordi G. Zielinski T. Агатова А.И. Агафонова Е.А. Арашкевич Е.Г. Бондаренко С.А. Бубнова Е.Н. Будько Д.Ф. Булохов А.В. Буренков В.И. Вазюля С.В. Георгиева М.Л. Гулев С.К. Дара О.М. Денисенко Н.В. Думанская И.О. Жамойда В.А. Иванова Е.В. Исаченко С.М. Клювиткин А.А. Кобина Н.В. Кодрян К.В. Копелевич О.В. Котова Е.И. Кочеткова А.И. Кравчишина М.Д. Круглинский И.А. Лапина Н.М. Леин А.Ю. Лохов А.С. Малафеев Г.В. Мирзоева Н.Ю. Мирошниченко О.Н. Мурдмаа И.О. Немировская И.А. Новичкова Е.А. Параскив А.А. Паутова Л.А. Писарев С.В. Политова Н.В. Полякова Е.И. Попов С.К. Поповичева О.Б. Руденко О.В. Рыбалко А.Е. Рябчук Д.В. Саввичев А.С. Салинг И.В. Сапелко Т.В. Серых И.В. Симонова Г.В. Соломатина А.С. Спиридонов М.А. Стародымова Д.П. Степанова А.Ю. Сычкова Г.И. Талденкова Е.Е. Тащилин М.А. Токарев М.Ю. Торгунова Н.И. Турчинович Ю.С. Чульцова А.Л. Шахвердов В.А. Шахвердова М.В. Шипилов Э.В. Шкарубо С.И.