Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2008 д.х.н. «Взаимодействие водорастворимых полимеров с липидными мембранами».

Результаты деятельности

Соавторы: Гроздова И.Д., Ярославов А.А., Бадун Г.А., Ефимова А.А., Ежов А.А., Жирнов А.Е., Menger F.M., Литманович Е.А., Романюк А.В., Изумрудов В.А., Кабанов А.В., Орлов В.Н., Сыбачин А.В., Krylova O.O., Solovieva A.B., Чернышева М.Г., Антоненко Ю.Н., Красников Б.Ф., Павлов Д.Н., Рахнянская А.А., Kuzminova A., Pokrovskaia M.V., Дородных Т.Ю., Заборова О.В., Заремский М.Ю., Зоров Д.Б., Зорова Л.Д., Китаева М.В., Кривцов Г.Г., Ксенофонтов А.Л. Максимова Е.Д. Подобед О.В. Руденская Г.Н. Якимов Н.П. Aksenova N.A. Bruskovskaya I.B. Faizuloev E.B. Glagolev N.N. Kozlov M.Y. Nam E.V. Pashkovskaya A.A. Абакумова О.Ю. Алиев Э.Э. Беркович А.К. Высоких М.Ю. Демина Т.В. Дец Е.А. Ерзунов Д.А. Ермаков Ю.А. Жирякова М.В. Кудряшова Е.В. Ломакина Г.Ю. Лукашев Н.В. Никонова А.А. Панова И.Г. Покровский В.С. Попов А.С. Спиридонов В.В. Трошева К.С. Файзулоев Е.Б. Alexandrova N.A. Antonov P.E. Borisenko V. Budkina O.A. Demina T.V. Kabanov V.A. Kitaeva M.M. Kotova S.L. Maximova R. Melikov K.C. Woolley G.A. Zhientaev T.M. Абрамчук С.С. Алехина Ю.А. Алов Н.В. Аржаков С.А. Арчаков А.И. Афанасов М.И. Баскин И.И. Гончарова Н.Ю. Евтушенко Е.Г. Исаев Н.К. Кириченко В.В. Коробова Н.И. Красников Е.А. Кривцов Г.Г. Кузнецов В.В. Лукашев Е.П. Мулашкин Ф.Д. Мясников И.Ю. Румянцев С.А. Соколов Н.Н. Степанова Д.А. Ташлицкий В.Н. Тясто З.А. Финогенова О.А. Шаранов П.Ю. Эльдаров М.А. Ярославова Е. Aleksandrova S.S. Anisimov V.N. Azov V.A. BUTTIN G. Baldueva I.A. Belousov V.V. Boltaev U. Bugrin V.S. Bykov V.N. Chernjak A.V. Cooper A. Dorodnych T.Y. Erukova V.Y. Fedoros E.I. Frey H.c. GOUD B. Garina E.S. Goryachaya A.V. Grishin D.V. Grishin D.V. Gubareva E.A. Holger F. Jörg N. Kautz H.c. LABROUSSE H. MY Maksimov S.V. Müller S.S. NY Nataliya S. Okuneva I.B. Oles T. PHALENTE L. PRISS E. Panchenko A.V. Pigarev S.E. Pohl P. Pomaz O.O. Prischepova A.E. Prishchepov M.I. Razuvaeva E.V. Sarna T. Schemchukova O.B. Seredyuk V.A. Sitnikova T.A. Sokolov N.N. Sveshnikov P.G. Tsvetkov V.B. Udalykh O.Y. Zaremski M.Y. Zhuravlyova A.A. Zhuravlyova A.V. Абдуллина В.Р. Арутюнян А.М. Белоусов В.В. Бугрин В.С. Волков В.И. Гладилина Ю.А. Гришин Д.В. Гроздова И.Д. Еремина Е.А. Зезин А.Б. Зоров С.Д. Зоткин М.А. Истратов В.В. Кабанов В.А. Казанцев А.В. Козлов М.Ю. Котова Е.А. Кулебякина А.И. Кусков А.Н. Ле-Дейген И.М. Мальцева Е.А. Мусатова О.Е. Нам Е.В. Нестерчук М.В. Пергушов Д.В. Перминова И.В. Савилов С.В. Самсонов А.И. Свешникова Е.В. Северин Е.С. Семенов В.В. Семенова М.Н. Соколов Н.Н. Супрун О.В. Тындык M.Л. Хомутов Г.Б. Штильман М.И. Ягужинский Л.С. чвалун с.н.