Polyashova T.I.

Polyashova T.I.

Соавторы: Safronova V.G., Yashin V.A., Кулакова И.И., Лисичкин Г.В., Avkhacheva N.V., Avkhacheva V.V., Karpuhin V.N., Lunkin N.V., Lunkin V.V., Maltseva A.V., Maltseva V.N., Карпухин А.В.

1 статья, 1 доклад на конференции, 1 тезисы доклада

IstinaResearcherID (IRID): 2447937

Деятельность