Образование

Результаты деятельности

Всего: 33 статьи, 2 тезисов докладов, 4 доклада на конференциях.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 23, Scopus: 119

Просмотреть публикации »

Соавторы: Мершина Е.А., Синицын В.Е., Корецкий С.Н., Харлап М.С., ДРАПКИНА О.М., Дивашук М.Г., Куликова О.В., Мешков А.Н., Киселева А.В., Boytsov S.A., Жарикова А.А., Пилюс П.С., Басаргина Е.Н., Meshkov A.N., Барский В.И., Brodehl A., Drapkina O.M., Milting H., Klimushina M.V., Stanasiuk C., Береговская С.А., Сдвигова Н.А., Сотникова Е.А., Ershova A.I., Kudryavtseva M.M., Pokrovskaya M.S., Бойцов С.А., Гадаева Э.К., Куликова О.В., Курилова О.В. Ларина О.М. Сердюк С.Е. Филатова Д.А. Angarsky R.K. Gerull B. Gummert J. Klingel K. Laser K.T. Pohl G.M. Skirko O.P. Sotnikova E.A. Stein S.E. Благова О.В. Вяткин Ю.В. ГАНДАЕВА Л.А. Давтян К.В. Киселева А.А. Куликова О.Г. Раменский В.Е. Рыжкова Е.В. Abisheva A. BARSKIY V. Derevnina Y.V. Derevnina Y.V. Gärtner A. Gärtner A. Gärtner A. Kalemberg A.A. Kiseleva A.V. Kiseleva A. Klauke B. Klauke B. Kudryavtseva M. Maris P. Mirgorodskaya O.V. Pokrovskaya M.S. Skoblov M.Y. Snigir E.A. Sotnikova E.A. Sotnikova Е.A. Sparber P.A. Tsvetkova N.V. Vakhovskaia T.V. Virabova I.A. Zaicenoka M. Zlobina P.D. Акиньшина А.И. Андреенко Е.Ю. Базаева  Е.В. Блохин А.В. Букшева А.А. Бутаева А.Т. Виноградов П.П. Глуханюк Е.В. Дадали Е.Л. Ефимова И.А. Ефимова И.В. Жарикова А.В. Зинченко А.А. Зотова Е.Д. Зятенкова Е.В. Каштанова Д.А. Киселева А.А. Козловская Л.В. Костина С.А. Коталевская Ю.Ю. Кудрявцева М. Кудрявцева М.А. Кудрявцева М.В. Кузина Н.В. Куценко В.А. Кушунина Д.В. Лисицкая М.В. Лукшина Е.А. Максимова О.Б. Марахонов А.В. Мареев Ю.В. Микова В.М. Можейко Н.П. Моисеев С.В. Муравьева А.В. Ненайденко Е.В. Нефедов Д.А. Никитюк Т.Г. Никулина О.Ф. Павлунина Т.О. Петухова А.М. Пономарев Р.С. Попов С.В. Рамеев В.В. Рамеева А.С. СКИРКО О.П. Селивёрстов Ю.А. Соничева Н.А. Стрижаков Л.А. Тао П.П. Фомичева Е.И. Чумакова О.С. Шевченко А.О. Шумарина А.О. Юдин В.С.