Образование

Результаты деятельности

Всего: 24 статьи, 1 тезисы доклада.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 22, Scopus: 100

Просмотреть публикации »

Соавторы: Мясников Р.П., Синицын В.Е., Мершина Е.А., Харлап М.С., ДРАПКИНА О.М., Дивашук М.Г., Куликова О.В., Мешков А.Н., Жарикова А.А., Пилюс П.С., Boytsov S.A., Басаргина Е.Н., Киселева А.В., Meshkov A.N., Барский В.И., Brodehl A., Drapkina O.M., Milting H., Stanasiuk C., Сдвигова Н.А., Klimushina M.V., Kudryavtseva M.M., Гадаева Э.К., Ларина О.М., Сердюк С.Е., Сотникова Е.А., Angarsky R.K., Ershova A.I., Gerull B., Gummert J. Klingel K. Laser K.T. Pohl G.M. Pokrovskaya M.S. Sotnikova E.A. Stein S.E. Благова О.В. Бойцов С.А. Вяткин Ю.В. ГАНДАЕВА Л.А. Киселева А.А. Куликова О.Г. Курилова О.В. Раменский В.Е. Филатова Д.А. Abisheva A. BARSKIY V. Derevnina Y.V. Derevnina Y.V. Gärtner A. Gärtner A. Gärtner A. Kiseleva A.V. Kiseleva A. Klauke B. Klauke B. Kudryavtseva M. Maris P. Mirgorodskaya O.V. Pokrovskaya M.S. Skirko O.P. Skoblov M.Y. Snigir E.A. Sotnikova E.A. Sotnikova Е.A. Sparber P.A. Tsvetkova N.V. Virabova I.A. Zaicenoka M. Акиньшина А.И. Андреенко Е.Ю. Базаева  Е.В. Береговская С.А. Букшева А.А. Бутаева А.Т. Глуханюк Е.В. Дадали Е.Л. Ефимова И.А. Ефимова И.В. Жарикова А.В. Зотова Е.Д. Каштанова Д.А. Киселева А.А. Коталевская Ю.Ю. Кудрявцева М. Кудрявцева М.А. Куценко В.А. Лукшина Е.А. Марахонов А.В. Микова В.М. Можейко Н.П. Муравьева А.В. Никитюк Т.Г. Никулина О.Ф. Петухова А.М. Пономарев Р.С. Попов С.В. СКИРКО О.П. Селивёрстов Ю.А. Шевченко А.О. Шумарина А.О. Юдин В.С.