Образование

Результаты деятельности

Всего: 14 статей, 1 книга, 1 патент.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 22, Scopus: 81

Просмотреть публикации »

Соавторы: Лихванцев В.В., Landoni G., Monaco F., Zangrillo A., Гребенчиков О.А., Kim J., Lombardi G., Lomivorotov V.V., Morselli F., Skripkin Y.V., Zangrillo A., Ambra Licia D.P., Ambra Licia D.P., Apfelbacher C., Bardelli 3. ., Belletti A., Beretta L., Biondi-Zoccai G., Blyuss O., Bradic N., Bukamal N.A., Bukamal yyyy N.A., Cecot G., Collaborators (to appear in Pubmed and possibly i.S., Comberiati P., Covello R.D., El-Tahan**** M.R., El‑Tahan M.R., Farag {{ A.M., Gazivoda*** G. Giacomarra S. Giulio C. Glybochko P.V. Griva G.I. Kim J.I. Lambo R. Le C.A. Losiggio R. Ludmila (. Luigi L. M Z.V. MD MD MD** MDCM k. Maevskii E.V. Maiucci G. Marie-Jo P. Marie-Jo P. Monaco F. Munblit D. Nagy Á. Navalesi P. Nicol S. Oreggia D. Paskin Putzu A. Romero Garcia5 C.S. SUN L. Silva yyy F.S. Valery L. Vlasakov I. Wang C.Y. Wang xxxx C.Y. Warner J. XIX (.§. YY Zabelina T.S. Zz k h.h. zz z.a. zzzz L.S. АВДЕЕВ С.Н. Бугаева П.О. Бутнару Д.В. Ветохина О.Ю. Выжигина М.А. Капустина В.А. Кожемякин Н.В. М К.М. Манчини В. Неклюдов Н.А. Овезов А.М. Политов М.Е. Полушин Н.И. Рахманалиев Э.Р. Редкин И.В. Свистунов А.А. Сизова А.В. Скрипкин Ю.В. Терехин А.В. Тимашев П.С. Фомин В.В. Шабанов А.К.