Belenkov Y.N.

Belenkov Y.N.

Соавторы: Мареев В.Ю., Агеев Ф.Т., Ардашев А.В., Желяков Е.Г., Орлова Я.А., Скворцов А.А., Ovchinnikov A.G., Арутюнов Г.П., Бакланова Н.А., Галявич А.С., Васюк Ю.А., Гиляревский С.Р., Козиолова Н.А. показать полностью..., Фомин И.В., Narusov O.Y., Рыбаченко М.С., Litonova G., Shlyakhto E.V., TARLOVSKAYA E.I., Беграмбекова Ю.Л., Глезер М.Г., ДРАПКИНА О.М., Даниелян М.О., Коротеев А.В., СКИБИЦКИЙ В.В., Сычев А.В., Danilogorskaya Y.A., Nasonova S., Агаев Ф.Н., Гендлин Г.Е., Кобалава Ж.Д., Лопатин Ю.М., Мареев Ю.В., Моисеев В.С., Овчинников А.Г., Павлов Н.А., Саидова М.А., Снежицкий В.А., Cappato R., Coates A.J., DUPLYAKOV D.V., Florea V.G., Iavelov I., Podgarskaya N., Shchendrygina A.A., Zheleznykh E.A., Бадин Ю.В., Бугаев И.А., ГАРГАНЕЕВА А.А., Гарганеева А.А., Герасимова В.В., Гиляревский С.Р., Готье С.В., Канорский С.Г., Книгин А.В., Лапина Ю.В., Лопатин Ю.М., Маликова А.В., Мартынов А.И., Масенко В.П., ПЕРЕПЕЧ Н.Б., РЕВИШВИЛИ А.Ш., Ребров А.П., СИТНИКОВА М.Ю., СТАФЕРОВ А.В., Самко А.Н., Сергиенко В., Шапошник И.И., ЮЗВИНКЕВИЧ С.А., ARONOV D., ATKOV O., Achilov A.A., Anatoliy M., Arbolishvili G.N., Arutyunov A.G., Barkoudah E., Boytsov S.A., Califf R.M., Chestikova A.U., Circulation McMurray J.J., Finn P.V., Florya V., Florya V., GLEZER G., Ilyina A.V., KARPOV R., KOTS Y., KUKHARCHUK V., Køber L., MAKOLKIN V., MALAYA L., MIRRAKHIMOV M., Maggioni A., PALEEV N., PASSMAN R., Pfeffer M.A., Popovici M.I., Pouleur A.C., RAVIELI A., RUDA M., Rouleau J.L., Rudenko B.A., SIDORENKO G., Santini M., Schendrigina A., Skali H., Solomon S., Sychov A., Tishman M., Uno H., Velazquez E.J., Zateyshchikov D.A., Zelenkofske S.L., Zheleznikh E., Абзалиева С.А., Аверьянов А.В., Агеева О.А., Алехин М.Н., Арабидзе Г.Г., Артемьева Е.Г., Арутюнов А.Г., Атауллаханова Д.М., Бабокин В.Е., Бадулина Е.С., Бажан С.С., Байкулова М.Х., Банщиков Г.Т., Банщиков Г.Т., Бацигов Х.А., Болдуева С.А., Бологова Т.А., Болотина М.Г., Болотова Т.А., Виноградова Н.Г., Волков Д.Е., Выгодин В.А., Григорьева Н.М., Гринева Е.Н., Громыко А.А., Джунусбекова Г.А., Дзахоев М.Э., Довженко Т.В., Дорофеева Н.К., Дощицин В.Л., Дронова Т.И., Дупляков Д.В., Егоров Д., Забозлаев Ф.Г., Залуцкий А.А., Зотова И.В., Ильницкий А.Н., КРАВЧУК Б.Б., Калинкин А.Л., Камалов А.А., Капелько В.И., Кароли Н.А., Карпенко Ю.В., Кечеджиева С.Г., Ковальчук В.В., Колоцей Л.В., Комаров А.Л., Комолятова В.Н., Конев А.В., Конради А.О., Константинова Е.В., Коц Я.И., Кочарян А.А., Кропачева Е.С., Кузнецов В.М., Кузовлев А.Н., Лелякина Т.А., Линчак Р.М., МРОЧЕК А.Г., Мазуров М.Е., Маленкова В.Ю., Мамчур С.Е., Мареев Ю.В., Мареев Ю.В., Матвеев Ю.В., Моисеев С.В., Мороз В.В., Мухин Н.А., Нечепуренко А.А., Никифоров В.Н., Новиков В.А., ОБРЕЗАН А.Г., Овсянников А.А., Ольбинская Л.И., ПОДЖИКИНАС А., ПРОЩАЕВ К.И., Панченко Е.П., Петрова М.М., Пожарская Н.И., Попович М.П., Привалов А.В., Привалова Е.В., Пуоджюкинас А., Ройтберг Г.Е., Рябыкина Г.В., СОЛОХИН Ю.А., Саидова М.О., Сайганов С.А., Самко А.Н., Сантини Л., Сидоренко М.В., Силонов В.М., Синицын В.Е., Сисакян А.С., Ситникова М.А., Скворцов А.Ю., Сорокина Е.И., Спасский А.А., Стукалова О.В., Сугралиев А.Б., ТЕРЕГУЛОВ Ю.Э., Терещенко С.Н., Ткачук В.А., Тышова О., Тюрина А.Н., Федоров Г., Филатов Д.Н., Фомин В.В., Химий О.В., Ходарева Е.Н., Хрипун А.В., Чазов Е.И., Чесникова А.И., Чесникова А.И., Шаваров А.А., Шитов В.Н., Яковлева М.В., Якунин С.А., Якушин С.С.

96 статей, 5 книг, 7 докладов на конференциях, 1 тезисы доклада, 1 диссертация

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 130, Scopus: 72

IstinaResearcherID (IRID): 27028616

Деятельность