Posukh V.G.

Posukh V.G.

Соавторы: Shaikhislamov, Fossati L., Johnstone C.P., Lammer H., Ходаченко М.Л., Berezutsky A.G., Kislyakova K.G., Antonov V.M., Arkhypov O.V., Berezutsky A.G., Boyarintsev E.L., Bulyshev A.E., Dwivedi N. показать полностью..., Erkaev N.V., Güdel M., Ivanov V.A., Kyslyakova K., Melekhov A.V., Nazarov A.G., Pavlovsky A., Ponomarenko A.G., Sizov Y.E., Souvorov A.E., Starostin A.N., Svenson R.H., Tatsis G.P., Vchivkov K.V., Zakharov Y.P., Веселовский И.С., Лукашенко А.Т., Мирошниченко И.Б., Семенов С.Ю., Симонова Г.И., Таран М.Д.

5 статей, 2 доклада на конференциях

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 44, Scopus: 34

IstinaResearcherID (IRID): 2808651

Деятельность