Ryabov EA

Ryabov EA

Соавторы: Baranov V., Letokhov V.S., PISMENNY V., Велихов Е.П., Kolomiiskii Y., Starodubtsev A., Kazakov S., Kolomisky Y., Nizev V., Nizjev V., Баграташвили В.Н.

3 статьи, 2 доклада на конференциях

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 38, Scopus: 9

IstinaResearcherID (IRID): 28790747

Деятельность