Vasily Povazhnyi

Vasily Povazhnyi

Соавторы: Alexey K., Oleg T., Vera S., Лычагин М.Ю., Ткаченко А.Н.

1 доклад на конференции, 1 тезисы доклада

IstinaResearcherID (IRID): 31502728

Деятельность