Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2019 стажировка ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования" Минздрава России (Россия)
  • 2002 д.м.н. Хирургическое лечение осложненного венозной инвазией и метастатического рака почки

Результаты деятельности

Соавторы: Волкова М.И., Бочарова О.А., Карпова Р.В., Черняев В.А., Заридзе Д.Г., Алексеев Б.Я., Стилиди И.С., Климов А.В., Халмурзаев О.А., Бочаров Е.В., Косоруков В.С., Трякин А.А., Федянин М.Ю., Аксёнов А.А., Кушлинский Н.Е., Волгарева Г.М., Кучеряну В.Г., Хачатурян А.В., Головина Д.А., Евсюкова О.И., Герштейн Е.С., Boffetta P., Choi W.K., Janout V., Moore A.L., Rothman N., Szeszenia-dabrowska N., Ермилова В.Д., Киричек А.А., Комаров М.И. Апанович Н.В. Бежанова С.Д. Казеев И.В. Тюляндин С.А. Bates D. Brennan P. Figurin K. Kollarova H. Wunderlich H. Богуш Т.А. Гафанов Р.А. Горожанская Э.Г. Камолов Б.Ш. Карпухин А.В. Мукерия А.Ф. Поройков В.В. Boyle R. Navratilova M. Кузнецов К.П. Нюшко К.М. Петерс М.В. Румянцев А.А. Шаньгина О.В. Шевченко В.Е. Fainstein I. Foretova L. Андреева Ю.Ю. Казубская Т.П. Калпинский А.С. Карякин О.Б. Копыльцов Е.И. Набережнов Д.С. Нехаев И.В. Репперт Д. Ридин В.А. Ткачев С.И. Филимонов Д.А. Филиппова М.Г. Франк Г.А. Чебан Н.Л. Alferov A.A. Baryshnikov A.Y. Bellmunt J. Bende K. Briers E. Jeronimo C. Joniau S. Jonker P. Karami S. Lagunin A.A. Lobo J. Loertzer H. Mottet N. Rouvière O. Stewart P. Tjuljandin S. Wiegel T. Апанович П.В. Атдуев В.А. Барышникова М.А. Башарина А.А. Булычкин П.В. Гришанина А.Н. Громова Е.Г. Давыдов М.И. Калинин С.А. Комаров И.Г. Любченко Л.Н. Мазуренко Н.Н. Мизаева И.Э. Михайленко Д.С. Панов В.О. Русаков И.Г. Скворцов И.Ю. Тхакохов М.М. Хоченков Д.А. Хоченкова Ю.А. Чулкова С.В. Шевченко О.П. Bogush E. Cornford P. Fossati N. Gladkov O. Heinzelbecker J. Heinzelbecker J. Henrique R. Henry A.M. Holcatova I. Lam T.B. Mollá M. Pryalukhin A. Pushkar D.Y. Schoots I.G. Van_der_Kwast T. van_den_Bergh R. van_den_Broeck T. Абдуллин И.И. Аракелян Г.А. Ахвердиева Г.И. Бегалиев А.К. Бекжанова С. Болотина Л.В. Брага Э.А. Грачев А.Н. Гриднева Я.В. Долгушин Б.И. Долгушин М.Б. Завалишина Л.Э. Ковалева О.В. Коссов Ф.А. Крыжановский Г.Н. Куевда Д.А. Логинов В.И. Ломидзе С.Ф. Лукьянченко А.Б. Маркова А.С. Матуров М.Р. Мишугин С.В. Оджарова А.А. Осипова (Савинкова) А.В. Павлова Г.В. Панахов А.Д. Пожарицкая М.М. Пронина И.В. Проценко С.В. Прялухин Е.М. Ревищин А.В. Романов В.А. Сергеев Ю.С. Силонов В.М. Трофимова М.Д. Тюрин И.Е. Феоктистов П.И. Черных М.В. Шипулина О.Ю. Широкорад В.И. Шолохов В.Н. Anoshkin K.I. Anzhiganova Y.V. Ashuba S.A. Bazaev V.V. Beer T.M. Bjarnason G.A. Bolla M. Bulanov A. Chanock S. Chi K.N. Cumberbatch M.G. David H.F. Davidov M.I. Davydov M.I. Ermilova V.D. Evstigneev I.V. Feng X. Feyerabend S. Fizazi K. Flechon A. Garin A. Gorbuleva L.V. Goryacheva I.O. Gravis G. Gromiec J. Gross T. Hartmann A. Heidenreich A. Hotte S.J. Jacobs C. Joly F. Kazantseva I.A. Kopyltsov E.I. Loertzer H. Lohse D. Lohse S. Malik Z. Mason M.D. Mink J. Moldovan P.C. Nifatov S.D. Olshanskaya A.S. Pogodin P.V. Pronin A.U. Saad F. Saltanov A. Schwarz K. Sharova E.I. Sheichenko O.P. Steffen J.L. Sundui Y.Y. Sylvester R. W J.C. Yeager M. Yuan C.Y. van der Kwast T. van der Poel H. van_Bemmel D. Айрапетова Г.Д. Алясова А.В. Арендт Ю.А. Бекяшев А.Х. Борисов П.С. Буйденок Ю.В. Булыгина Е.С. Бурденный А.М. Бухаркин Б.В. Вихрова Н.Б. Гайсина Л.А. Глазунова В.А. Дворова Е.К. Делекторская В.В. Драудин-Крыленко В.А. Жукова Л.Г. Завалишина Л.Э. Залетаев Д.В. Иванова Н.А. Ионов Н.С. Каприн А.Д. Карнаух П.А. Ковалев С.В. Ковальчук М.В. Козлов Н.А. Корниецкая А.Л. Крипченко Е.А. Крылова Т.А. Кузеванова А.Ю. Курмуков И.А. Лебединец А.А. Ломидзе С.В. Майкопарова С.Ч. Махнутина М.В. Мелтонян В.Р. Меньшиков К.А. Мишугин С.В. Моисеенко В.М. Муштенко В.В. Невзоров Д.И. Немцова М.В. Носов Д.А. Овчинникова Е.Г. Одинцова М.В. Ольшанская А.С. Ольшанская Е.В. Пайчадзе А.А. Петровский А.В. Петрушин А.О. Попов А.М. Приходченко А.А. Прохорчук Е.Б. Пятигорская Н.В. Рядинская Л.А. Саманева Н.Ю. Санникова Т.С. Сафаров З.М. Семенова А.И. Скрябин К.Г. Соломко Э.Ш. Спиридонова К.С. Сторожакова А.Э. Танас А.С. Татарский В.В. Усынин Е.А. Файнштейн И.А. Харкевич Г.Ю. Хачатурян А.В. Цыганова И.В. Шевченко В.Е. Шеметов Д.Ю. Щербаков А.М. Aa A.K. Abdelgafur A.M. Abdelgafur A.M. Agaimy A. Aivazov M.T. Aivazov M.T. Akimov B.A. Albanes D. Albrecht J. Alimov A. Alimov A.A. Amoev Z.V. Amoev Z.V. Andreeva Y. Antoni L. Beebe-Dimmer J. Beshtoev A.A. Birtle A.J. Bjartell A. Blumenstein B. Bolden D.S. Bond A. Borkowski A. Bracarda S. Brennan P. Brennan P. Brisuda A. Brookes M. Buehler A. Burdett L. C. Н. Chatterjee N. Chekanov N.N. Chenchik A. Cheng C. Choueiri T. Chowdhury S. Chowdhury S.U. Colet J. Collette S. Colombel M. Coote M.L. Cornel E. Cornford P. Costa L.A. Da P.L. Dabestani S. De Santis M. De_Porre P. De_Santis M. De_Santis M. Draudin-Krylenko V.A. Er F. Ferro G. Filip'eva M.A. Flemming M. Fontana L. Frank G. Fraumeni J.J. Gaborieau V. Galli L. Galsky M. Gapstur S. Geppert C. Geppert C. Geppert C. Gerhard J. Gietzmann W. Goranskaya D.A. Gordova A.F. Goroshanskaya A. Gourgioti G. Graubard B.I. Grubb R. Gruzdeva N.M. Gumenetskaia I.V. Hainaut P. Hartmann A. Henrique R. Hofmann J. Holmlund J. Hong S. Howard R.A. Hölters S. Hölters S. Hölters S. IVANOVA N. Ireneusz W. Ivanova N. J M. J M. J-M B. JIN Y. Jaeger F. Jansen J.D. Jerónimo C. Jha S. Joachim S. Johansson M. Jr Junker K. KRAPF A. Kalinka-Warzocha E. Kalthoff H. Kanagavel D. Karpov N.I. Kashia S. Keane T. Klotz L.O. Klumper E. Kolpakov A.V. Komyakov B.K. Kramer G. Kufelkina A.A. Kurmukov I. L R. Le Calvez-Kelm F. Lee J. Leopold L. Linehan W.M. Loertzer H. Lohse S. Lukina S.S. Lumen N. Lyzhenkova M.A. López-Brea P.M. MD MINK J. MacLennan S. MacPepple E. Makhanov M. Mansorunov D.J. Marconi L. Maroto Rey J.P. Marreaud S. Martin J. Mazur A. McDermott D.F. McKenzie J.A. Merlino S. Merseburger A. Michael S. Mink J. Mochalnikova V.V. Modorsky M. Morozov A.A. Mudunov A.M. Mukhina Z. Naini V. Nasretdinov A.F. Nasretdinov A.F. Necci A. Nechaev I.V. Neto A.F. Niklas M.J. Nosov D.A. OO Ognerubov N.A. Oshio A. P P.;. Paiss T. Paul B. Paull B. Pawlita M. Pedrazzoli P. Persad R. Pfeiffer R. Pfister D. Pfuhl T. Polockij B. Purdue M.P. Purdue M. Pushkar’ D.Y. Pushkar’ D.I. RU) Robbins I. Ruterbusch J.J. Safarov Z.M. Scelo G. Schloss C. Schmid H. Schraml J. Schulmanet C. Scopus B.F. Sebastian H. Senkus E. Serebrovskaya E.O. Sergeev J. Shegurova M.M. Shegurova M.M. Shelyakin P.V. Shem-Tov D. Shemetov D.I. Shugay M. Shumskaya I.E. Shumskaya I.E. Skinner E. Smola S.S. Sonpavde G. Spaeth D. Stari A. Steffens J. Stewart F. Stöckle M. Stöckle M. Stöckle M. Stöckle M. Stöckle M. Stöckle M. Sveklina T.A. Sveklina T.A. Szymańska K. T T F. Tammela T.L. Teslenok I.V. Teslenok I.V. Teslyuk A.B. Thieser K. Thun M. Tombal B. Tomczak P. Torres L.M. Toure O. Trofimova O. Tsedenova K.O. Tsimafeyeu I.V. Tsygankova S.V. Turchaninova M.A. Ueberdiek S. Usynin E.A. Usynin E.A. V Van den B.T. Van_Poppel H. Veiga F.G. Villar S. Virtamo J. Wacholder S. Wagenpfeil S. Waldman F.M. Wang S. Wapenaar R. Warnack W. Waterboer T. Weinstein I.A. Weinstein S. Wiechno P. Willemse P.M. Wood B.E. Xie K. Ye D. Yu M. Zahid H.J. Zakharova T. Zaretsky A.R. Zattoni F. Zavalishina L.D. Zhou T. Ziobro M. Zwick A. Zynda E. ccc А.В. mehdi s.f. van den Bergh R.C. van der Hel O. van_Casteren N. van_der_Poel H.G. van_der_Poel H.G. ya a. Åström L. АНДРОНОВ А.С. Абдельгафур A.М. Аверьянова Г.А. Автомонов Д.Е. Акопян Э.П. Алборов С.В. Алексеев Б. Алешин В.А. Алимов А.А. Аллахвердиев А.К. Алферов А.А. Алямсова А.А. Амдий Р.Э. Амосова В.А. Арноцкая Н.Е. Артамонова Е.В. Аушев В.Н. Ахмедов Б.Б. БАЙКОВ Н.А. БУЛАНОВ А.А. Багирова Н.С. Балбуцкий А.В. Бейко В.Б. Белицкий Г.А. Биленко И.А. Борунова (Буркова) А.А. Брага Э.А. Брюшкова Е.А. Буданов А.В. Буланов А.А. Бурдённый А.М. ВАРЛАМОВ И.С. ВАРЛАМОВ С.А. ВАСИЛЬЕВ О.Н. ВЕЛИЕВ Е.И. Вашакмадзе Л.А. Вашакмадзе Н.Л. Велихов В.Е. Велихов Е.П. Верцинская А.А. Вершинская В.А. Винокурова С.В. ГАРИН А.М. ГОЛОВАЩЕНКО М.П. Генс Г.П. Герасимов Ю.А. Гладилина И.А. Говоров А.В. Горанская Д.А. Горбулева Л.В. Горбунова В.А. Гордеева О.В. Григоренко В.А. Григорьев Н.А. Григорьевская З.В. Гринева Ю. Груздева Н.М. Гурцевич В.Э. Гуторов С.Л. Дана М. Демидов Л.В. Демина М.Н. Дмитриева Н.В. Дюгай И.А. Е Гайсина А.Е. ЕРГАКОВ Д.В. ЖУКОВА Л.Г. Житняк И.Ю. Жужгинова О.В. Журавская А.Ю. ЗАБОРСКИЙ И.Н. ЗАХАРОВА Т.И. ЗУБАРЕВ В.А. ЗУБАРЕВ В.А. Заботина Т.Н. Захарова Т.И. Зборовская И.Б. Зырянов А.В. ИВАННИКОВ В.В. Иванов А.А. Иванов С.М. Иванова-Смоленская И.А. КАБАНОВ С.Н. КАРАБИНА Е.В. КОВЫЛИНА М.В. КОЛМАКОВ А.Ю. КОЛОНТАРЕВ К.Б. КУШИЕВ З.К. Кадагидзе З.Г. Казанский Д.Б. Камалов А.А. Каныгин А.В. Карамышева А.Ф. Карлов П.А. Карпов В.К. Карякин А.О. Касаткина Н.Н. Кашия Ш.Р. Кирсанов К.И. Киселев Ф.Л. Киселева Н.П. Киселевский М.В. Княжев В.А. Кобляков В.А. Коган М.И. Козлов Н.А. Колесников Г.П. Комельков А.В. Копнин П.Б. Короленкова Л.И. Коротаева А.А. Короткова Е.А. Косырев В.Ю. Кочетова Т.Ю. Красильников М.А. Кривцова О.М. Крылов В.В. Кудашев Б.В. Кузнецова Е.Б. Куфелкина А.А. Кушлинский Н.Е. ЛЕДЯЕВ Д.С. ЛЮБАРСКАЯ Ю.О. Лагунин А.А. Лазаревич Н.Л. Ларинов Д.В. Лесовая Е.А. Логинов В.Я. Логинов В.Я. Лоран О.Б. Лотушкина О.А. Лукина С.А. Лукина С.С. Лукьянов Д.А. Лукьянов И.В. Лымарь Е.В. Любченко Л.Н. М И. М И.Р. Мазур А.М. Маилян К.А. Маилян О.А. Макаров Д.Е. Макарова Э.А. Маклакова А.А. Максимович Д.М. Маливанова Т.Ф. Малихова О.А. Мансорунов Д.Ж. Мартов А.Г. Матуров М.Д. Мационис А.Э. Машанов Г.В. Медведев В.Л. Мелконян А. Мелконян В.А. Меньшиков К.В. Мещерякова Н.А. Михайлов А.И. Михалева Л.М. Москаленко Р.В. Мусаев Э.Р. НОСОВ А.К. Насретдинов А.Ф. Насхлеташвили Д.Р. Нафеева А.А. Негуляев Ю.А. Недолужко А.В. Нечушкин М.И. Новикова М.В. Носов Злокачественные опухоли Д.А. Оганесян А.У. Оршанская Ю.О. Османов О.А. Охоботов Д.А. ПАЛАГУТА Г.А. ПЕРЕПЕЧАЙ В.А. ПРИЛЕПСКАЯ Е.А. Павлова Л.С. Папина Т.С. Патютко Ю.И. Петров А.Н. Петрова Г.Д. Петросян К.М. Петухова И.Н. Повилайтите П.Е. Погодин П.В. Подлужный Д.В. Поляков В.Ю. Потапова А.В. Пробатова Н.А. Пронин А.И. Проценко С.А. Пушкарь Д.Ю. РЕВА С.В. Расторгуев С.М. Романов Д.С. Ростовский В.С. Ротобельская Л.Е. Рощин Д.А. Рубцова С.Н. С. В.С. САЛСАНОВ А.Т. САФИУЛЛИН К.Н. СЕРЕГИН А.В. СЕРЕГИН И.В. СТАРЦЕВ В.Ю. СТРЕЛЯЕВ А.И. Саламова А.А. Санникова Т.А. Сафронов В.М. Сафронова Е.В. Сахаров В.И. Свеклина Т.А. Семьянихина А.В. Сенюта Н.Б. Сергеев Д.А. Сергеев Д.А. Сергеев И.А. Смирнова К.В. Смольников С.В. Соколова З.А. Соломатников И.А. Ставровская А.А. Стрельников В.В. Султанаев С.П. Султанбаев А.В. Сяодун Д. Сёмина С.Е. Таипов М.А. Тайсина Э.А. Тверитинова Е.А. Тевс Д.В. Теодорович С.Л. Тер-Арутюнянц С.А. Терещенко И.В. Теслюк А.Б. Тимофеев И.В. Титова Т.А. Тоначева О.Г. Трофимова О.П. Тулин П.Е. Турупаев К.А. Тутельян А.В. Тюляндина А.С. Уткина М.В. Файзуллин Р.Р. Феденко А.А. Филиппова Е.А. Филиппова Е.С. Филиппова и.А. Филипьева М.А. Филипьева Т.В. Фридман М.В. Фролова Н.Ф. ХАЧАТРЯН А.Л. Хайленко А.В. Хафизов А.В. Хафизов К.А. Ходырев Д.С. Хромых Л.М. Цеденов К.Э. Цыганкова С.В. ЧЕРНОВ К.Е. Чевкина Е.М. Чеканов Н.Н. Черкес Л.В. Чистяков В.М. Чудаков Д.М. Шапаров Б.М. Шимановский Н.Л. Шин А.Р. Ширяев С.В. Шкодкин С.В. Шориков М.А. Штиль А.А. Шуб Б.Р. ЩЕРБИНИН А.В. Эрсен А. Юн Л.Г. ЯЙЦЕВ С.В. Якубовская М.Г. лоб о.а. фролова н.с.