Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2006 к.м.н.

Результаты деятельности

Всего: 59 статей, 1 книга, 3 доклада на конференциях, 1 членство в редколлегии журнала, 1 награда.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 5, Scopus: 2

Просмотреть публикации »

Соавторы: Жукова Л.Г., Калядина В.А., Лубенникова Е.В., Гордеева О.Г., Артамонова Е.В., Филоненко Д.В., Болотина Л.В., Мещеряков А.А., Хохлов С.В., Абдуллаев А.Г., Колякина Е.В., Evstigneev I.V., Komov D.V., Вишневская Я.В., Владимирова Л.Ю., КАРАБИНА Е.В., Колоколов Ф.А., Кондратьева О.Е., Синюкова Г.Т., Habeck M., He P., Schmid K., Гордеева О.Ф., Данзанова Т.Ю., Коледина К.Ф., Павликов Р.Е., Поддубная И.В., Славина Е.Г., Черткова А.И., Aktan G. Fasching P.A. Fátima C. Goldberg V. Griva G.I. Heather M. Johansson B. Karantza V. Rebecca S. Ryabishina O.E. Sotres J. Takahashi M. Untch M. Vogt J. Авилов А.С. Агапова О.И. Алиева Г.А. Антонова А.В. Архипов А.В. Василевская А.К. Волкова Е.И. Волконский Д.А. Воронцова К.А. Гречухина К.С. Егоренков В.И. Заботина Т.Н. Зейналова А.Р. Зуева Е.В. Иванова К.А. Кадагидзе З.Г. Керимов Р.А. Коваленко Е.И. Кометова В.В. Латош Б.Н. Личиницер М.Р. Луд А.Н. МАНИХАС А.Г. Мазурина Н.В. Манзюк Л.В. Манукян А.С. Морозов Д.А. Поддубная Н.Я. Раевская Н.В. Ситникова Е.Г. Степаненко М.В. Строяковский Д.Л. Тедеева А.В. Тимошкина Е.В. Трофимова О.П. Трошина Е.А. Фролова М.А. Харькова Е.М. Черных М.В. Чижиков Шедько М.А. Шоуа Э.К. Ahn J. Akopyan I. Andre G. Arnedos M.a. Baron-Hay S. Beloyartseva M.F. Bueno T. CHANTURIA V.A. Cameron R.A. Cherniakova E.M. Danot M. FUKUDA J. Fadeeva N. Fedorov A.N. Foukakis T. Gambhir S. Garanina O. Gasparov B. Gil-Gil M. Guzman M. Ibragimova T. Im S. Im S. Itkin I.M. Jacob I. Jany A. Jiang Z.K. K\cyrchar\cyrometova V.V. Kanagavel D. Karandeeva T.V. Kazantseva M.A. Kim S. Kolokolov D.D. Kolyadina I.V. Kolyadina I.V. Kostalanova I.V. Kovalenko E.I. Kuz'mina E.S. Kvetenadze G. Levchenko N.V. Lobus N.V. Lomskova P.K. Manikhas A.G. Manziuk L.V. Marfutov V.V. Marie-Anne J. Martha Mescheryakov A.A. Moore A. Mukhametshina G.Z. Nazarenko A.V. Nersesov I. Orlova S. Ovchinnikova E. O’Shaughnessy J. O’Shaughnessy J. Palomino D. Petkau V.V. Pierga J. Ponomarenko D.M. Popova N.O. Povyshev A.I. Pronin A.U. Qing L. Rodionov V.V. Savelov N.A. Semiglazova T.I. Seo H. Shagina I.A. Shaidorov M.V. Shalaeva O. Shatokhina A.S. Shikina V.E. Shkodenko O.N. Soto C. Strakhova N.V. Sultanbaev A. Tjuljandin S. Tryfonidis K. Vasilevskaya A. Volkonsky M. Wei L. Xiao-Jia Z. Xu B. Yamashita T. Акопян А.А. Алиева С.Б. Амосова В.А. Антимоник Н.Ю. Антонов Г.А. Артемьева Е.В. Багрова С.Г. Бекяшев А.Х. Белик А.Д. Белоярцева М.Ф. Бибин А.Р. Боброва Е.А. Борисова Е.И. Борисова Т.Н. Борисова Е И. Бороздин С.А. Борунова (Буркова) А.А. Буланина И. Бурневич Э. ВАХАБОВА Ю.В. Вахитов А.Б. Вихрова Н.Б. Влиахметова Ч.Х. Волковский Н.Л. Волконский М.В. Воротников И.К. Вышинская Е.И. Вышинская Г В. Глазкова Е.В. Глебовская В.В. Горбунова А.И. Горбунова В.А. Гуторов С.Л. Дашков А.А. Денчик Д.А. Джалилов С.А. Доброва Н.А. Доннер Н.Е. Дробот Н.Д. Ермолаева О.П. Ефремов Ю.Н. Зайцев В.Г. Зубенко В.А. Иванюк М.А. Игнатьева М.Н. Имянитов Е.Н. Качмазов А.А. Кобякова Е.А. Когарко Л.Н. Козлов Н.А. Комов Д.В. Корниевская А.А. Королёва И.А. Крылова Т.А. Кувшинов Ю.П. Кулевская Е.В. Курочкин А.С. Лодыгина К.С. Лунев И.А. Луо Ц. МАНДРИНА М.О. Макаров Е.С. Малихова О.А. Марина Г.А. Маркизов С.Н. Марьина В.А. Минасян А.А. Миченко А.В. Моисеенко В.М. Москвина Е.А. Нуртдинова В.А. Оджарова А.А. Окружнова М.А. Орлов А.Е. Орлов С.А. Осипов М.А. Осканова Л.Р. Ошейчик А.В. ПОНЕДЕЛЬНИКОВА Н.В. ПРОСВИРНОВ А.А. Пайчадзе А.А. Парнас А.В. Пароконная А.А. Петкау В.В. Полторацкий А.П. Пономаренко Д.Е. Пономаренко Д.С. Прахт А.Г. Пряникова Ю.Г. Ринас А.А. Родионов В.В. Романов Д.С. Рубо О.П. Румянцев А.А. Рыжков А.В. Рябчиков Д.А. Саманева Н.Ю. Сафин С.З. Светлова Е.С. Семенов Н.Н. Семиглазов В.Ф. Сопромадзе Н.Ш. Стативка О.А. Стенькина М.В. Степанова А.В. Сторожакова А.Э. Стрельникова Т.С. Субботин А.С. Султанаев С.П. Титовa Т.Г. Тихановская Н.М. Третьяков Ю.Д. Тупицын Н.Н. Турова Т.П. Тюрин И.Е. Фадеева Н.В. Фаттахов Т.А. Хайленко В.А. Хайченко Е.С. Хану М.О. Хасанова А.И. Ходырев Д.С. Хоченков Д.А. Цао С.Г. Царева А.С. Часовникова Е.В. Чернов И.С. Чумаков П.М. Шорохова Е.А. Шумский А.А. Эрдниев С.П. Юкальчук Д.Ю. Юмшанов А.В. Якубов М.Р. Ямшанов А.В.