Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 1995 д.б.н. Сравнительная морфология,классификация и филогения свободноживущих нематод отряда Araeolaimida и примыкающих групп

Результаты деятельности

Соавторы: Мокиевский В.О., Федяева М.А., Jeong R., Lee W., Miljutin D., Краснова Е.Д., Venekey V., Малахов В.В., Цетлин А.Б., Bezerra T.N., Decraemer W., Miljutin D., Miljutina M., Smol N., Алёшин В.В., Неретина Т.В., Hodda M., Holovachov O., Leduc D., Sharma J., Vanreusel A., Бубнова Е.Н., Калякина Н.М., Eisendle-Flockner U., Holovachov O., Leduc D., Sharma J., Thanh N.V., Vanreusel A., Zhao Z. Eisendle-Flockner U. Ingels J. Santiago R.P. Адрианов А.В. Гагарин В.Г. Русин Л.Ю. Спиридонов С.Э. Шатилович А.В. Юшин В.В. Atrashkevich G.I. Fonseca G. Huang T.H. Lee W. Nguyen D.T. Nguyen D.T. Pena S.R. Rybnikov P.V. Smol N. Sturhan D. Zhao Z. Грабарник И.П. Губин С.В. Иваненко В.Н. Коновалова О.П. Корнев П.Н. Милютин Д.М. Николаева О.В. Панина Е.Г. Санамян Н.П. Хромова М.Р. Bezerra T.N. Campinas Bezerra T.N. Cao V. Copley J. Danovaro R. Eskandari A. Esteves A.M. Ferrero T. Flint H. Fonseca G. Galeron J. Galtsova V. Gambi C. George K.H. Gorelysheva D.I. Guillini K. Guillini K. Hoffmeyer T.T. Hong J.H. Hope D.W. Hope W.D. Ingole B. J-H H. Kim H. Kovalyev S.V. Kurzchalia T.V. Lampadariou N. Long P.K. Martinez A.P. Merckx B. Muthumbi A. Myers E.W. Nara B.T. Netto S. Nguyen H.T. Nguyen T.H. Nguyen T.H. Nguyen T.V. Okhlopkov Y.R. Onstott T.C. Pippel M. Portnova D.A. Radziejewska T. Raes M. Riemann F. Rivkina E.M. Rodríguez G.P. Rozenberg A.A. Schiffer P.H. Shatilovich A.V. Thanh N.V. Udalov A.A. Van_Campenhout J. Van_Gaever S. Vanaverbeke J. Veliushova A.I. Veliushova A.I. Vishnivetskaya T.A. Vu T.H. Zagainov A. Zeppilli D. Zograf J.K. da Fonsêca G.V. da Silva M.C. Белякова Г.А. Бобырев А.Е. Бритаев Т.А. Валовая М.А. Васильев Б.Д. Вишнивецкая Т.А. Гарибова Л.В. Головкин Б.Н. Горелышева Д.И. Гривенникова В.Г. Губанов И.А. Дебабов В.Г. Дорохина Л.Н. Дубынин В.А. Жадан А.Э. Замесова Е.Ю. Калинова Г.С. Каменский А.А. Карпачевский Л.О. Карпов А.К. Колбасов Г.А. Колобова Л.Ф. Колосова Н.В. Колотилова Н.Н. Криксунов Е.А. Левицкая Н.Г. Лопина О.Д. Любецкий В.А. Маклакова А.С. Мардашова М.В. Матвеева Р.А. Медников Б.М. Мельников И.А. Михайлов К.В. Михеев В.С. Мулюкин А.Л. Нгуен З.Т. Никерясова Е.Н. Никитин М.А. Никонюк Н.Ю. Онищенко Г.Е. Онстотт Т.С. Пегова А.Н. Петелина О.Ю. Петров Н.Б. Платонова Т.А. Плетникова М.В. Попова Е.В. Ратманский М.Н. Ривкина Е.М. Романенко Ф.А. Романог Г.А. Рубцов А.М. Савваитова К.А. Санамян К.Э. Северцов А.С. Симакова У.В. Симдянов Т.Г. Симолин А.В. Синев А.Ю. Спиридонов С.Э. Тарантул В.З. Толпышева Т.Ю. Удалов А.А. Фонсова Н.А. Хрисанфова Е.Н. Хромова М.Р. Хромова М.Р. Чиндонова Ю.Г. Шипунов А.Б. Шорина Н.И. Юшин В.В.