Образование

Результаты деятельности

Всего: 20 статей, 6 тезисов докладов, 3 доклада на конференциях.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 1323, Scopus: 1742

Просмотреть публикации »

Соавторы: Никишин А.М., Cloetingh S., Stephenson R.A., Фокин П.А., Коротаев М.В., Фурнэ А.В., Болотов С.Н., Алексеев А.С., Назаревич Б.П., Панов Д.И., Шалимов И.В., Böhme W., Geissler P., Nguyen T.Q., Ilina V.V., Барабошкин Е.Ю., Копаевич Л.Ф., Bembinova E.Y., Brunet M.F., Dölle C., Grismer L.L., Hartmann T., Ihlow F., Lankreijer A., Nguyen T.T., Niere M.d., Rödder D., Schmitz A., Брунэ М.Ф., Ершов А.В., Назаров Р.А., Поярков Н.А., Тихомиров П.Л., Шипилов Э.В., Ahn I., Albers J., Andreone F., Bolotov S.N., Botto N.W., Brown J., Brunet M.F., Cameron R.A., Cornu T., Crottini A., Dang N.K., Dinh H.T., Dolch R., Dudorov A., Edmonds D., Evers L.G., Foerster A., Freeman K.L., Friedrich M.W., Gisler G., Gladkovsky S.V., Glaw F., Glazachev D., Granvik M., Grokhovsky V.I., Guenter H., Guillou-Frottier L., Gural P.S., Haba M.K., Hardebol N., Hendrix R., Hiroi T., Jenniskens P., Kartashova A., Khaibrakhmanov S., Kharlamov V., Komatsu M., Korochantsev A.V., Kuiper J., Kupfer A., Lathrop A., Lenkey L., Loan L., Magdala T., Mayer A., Mikouchi T., Murphy R.W., Müller H., Nagao K., Neang T., Noel H., Norder H., Ohler A., Phung M.T., Qiu-Li L., Randrianantoandro C., Raselimanana A.P., Roeske S., Rosa G., Rowland D.J., Rusakov Y.S., Rybnov Y., Sanborn M.E., Sears D.F., Serdyuk I., Sokoutis D., Solofo J.F., Tang G., Tran T.A., Ustinova M.A., Vences M., Verosub K.L., Vokhmintsev A.S., Vu N.T., Weinstein I.A., Willingshofer E., Wimpenny J., Worum G., Xian-Hua L., Yamakawa A., Yin Q., Zhou Q., Zolensky M.E., van Leeuwen D., van Wees J.D., Багатуров М.Ф., Бон Д., Горбачев В.И., Кабан М.К., Коган Э.М., Ларионов М.Ю., Литвинчук С.Н., Милде М., Моор В.В., Никифоров А.А., Никифоров В.Н., Орлов Н.Л., Шер А.В., Шмитт-Копплин Ф., ред ).