В связи с техническими работами в центре обработки данных, часть прикреплённых файлов в настоящее время недоступна.
 
Мельниченко Г.А.

Мельниченко Г.А.

Соавторы: Фадеев В.В., Мокрышева Н.Г., Еремкина А.К., Дедов И.И., Горбачева А.М., Ковалева Е.В., Елфимова А.Р., РОЖИНСКАЯ Л.Я., Бельцевич Д.Г., Дедов И.И., Кузнецов Н.С., Pigarova E.A., Белая Н.Л. показать полностью..., Дзеранова Л.К., Маганева И.С., Мирная С.С., Krupinova J., Бибик Е.Е., Салимханов Р.Х., Dobreva E.A., Vikulova O.K., Богданов В.П., Румянцев П.О., Абросимов А.Ю., Астафьева Л.И., Ванушко В.Э., Иловайская И.А., Крупинова Ю.А., Крюкова И.В., Трошина Е.А., Урусова Л.С., Бохян В.Ю., Мазурина Н.В., Мамедова Э., Помыткин И.А., Фадеев В.В., Феденко А.А., Шестакова М.В., Busiashvili I.u., Mudunov A.M., Pogoda T.V., Rebrova O.Y., Zakharova V., Абойшева Е.А., Алексеев Б.Я., Алымов Ю.В., Болотин М.В., Болотина Л.В., Володичева В.Л., Воронкова И.А., Гитель Е.П., Горбунова В.А., Григорьев А.И., Григорьев А.Ю., Дзгоева Ф.Х., Дронова Т.И., Ершова Е.В., Жуков Н.В., Иоутси В.А., Кадашев Б.А., Клабуков И.Д., Коломейцев А.В., Комшилова К.А., Куценко А.С., Лесников Е.В., Люндуп А.В., Максимова Н.В., Панов Ю.М., Поляков А.П., Пржиялковская Е.Г., Рослякова А.А., Свириденко Н.Ю., Стилиди И.С., Стронгин Л.Г., Тертычный А.С., Трунин Ю.Ю., Усольцева Л.О., Фалалеева Н.А., Филоненко Е.В., Чагай Н.Б., 213 Бельцевич Д.Г., 214 Дедов И.И., 222 Дедов И.И., 261 Бельцевич Д.Г., 294 Z.M., 43 Стрижова Н.В., Aboishava L.A., Aboishava L.A., Bel’tsevich D.G., Borovok N., Brand M.D., Butsenko A.N., Cметанина С.А., Demidova I.Y., Khodzhaeva Z., Krasheninnikov M.E., Miliutina A.P., Miliutina A.P., Nurana M., Peterson P.W., Ponomarev E.D., Tiulpakov A.N., Vikulova O.K., Zektser V., Zhang Y., Абдулхабирова Ф.М., Аметов А.С., Андреева Т.В., Анциферов М.Б., Анцупова М.А., Арбатская Н.Ю., Астахов Ф.К., Атарщиков Д.С., Баркан А., Беглова Е.А., Беловалова И.М., Беркутова Т.А., Боголюбова-Кузнецова А.В., Бондаренко И.В., Бордан Н.С., Бровкина А.Ф., Бурумкулова Ф.Ф., ВОРОТНИКОВА С.Ю., Вальский В.В., Власова И.С., Воронцова М.В., ГЛИБКА А.А., Галстян Г.Р., Геворкян А.А., Геворкян Г.Г., Голоунина О.О., Горбачева А.М., Горбунова В.А., Горохов М.В., Гребенникова Т.А., Григорьев А.Ю., Григорян О.Р., Девяткин А.А., Дегтярев М.В., Дедов А.Г., Догадова Л.И., Древаль А.В., Дутко Н.П., Ерофеева Т.И., Есаян М.О., Жаров А.А., Железнякова А.В., Захарова В.В., ИВАНОВ С.А., Калашников В.Ю., Калинин П.Л., Карасева Е.В., Карасева Е.В., Катхурия Ю.Б., Ким И.В., Коломейцева А.А., Кондратьева (Геворкян) Г.Н., Крашенинников М.Е., Кроон К.П., Крылов В.В., Лактионов К.К., Лапшина А.К., Лысенко О.А., Люндуп А.В., М М.А., МУДУНОВ А.М., Мазеркина Н.А., Майоров А.Ю., Маркина Н.В., Маркович А.А., Марова Е.И., Михайлова Д.В., Миченко А.В., Мкртумян А.М., Неймарк А., Нероев В.В., Никитин А.В., Овод В., Павленко А.В., Паневин Т.С., Пантелеева О.Г., Перевозчикова Н.М., Петеркова В.А., Петрухин В.А., Пикунов М.Ю., Подвязников С.О., Подлужный Д.В., Полин В.Ф., Поляков А.В., Порубаева Э.Э., Радзинский В.Е., Райхман А.О., Рогаев Е.И., Роживаногв Р.В., Романов И.Ю., Романцова Т.И., Рослякова А.А., Рунихина Н.К., Руяткина Л.А., Саакян С.В., Савватеева Е.Н., Саранцева К.А., Севрюков Е.А., Севрюков Ф.Е., Сейдашева Э.И., Сиднева Ю.Г., Слащук К.Ю., Смолин Е.С., Солодовников А.С., Станоевич И.В., Старостина Е.Е., Суплотова Л.А., Суркова Е.В., Сухих Г.Т., Табакман Ю.Ю., Тевосян Л.Х., Терновой С.К., Теселько Н.В., Ткачева О.Н., Ткачук В.А., Трошкина Е.О., Фадеев В.И., Харкевич Г.Ю., Чагров А.В., Чеботникова Т.В., Черников В.П., Шеремета М.С., Шестако­ва М.В., Шестакова Е.А., Шестакова М.В., Шишкина Л.В., гребенникова т.а., иванов с.а., пивоварова с.ю.

67 статей, 12 книг, 2 доклада на конференциях, 13 тезисов докладов, 2 патента

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 19, Scopus: 23

IstinaResearcherID (IRID): 440476

Деятельность