Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2012 стажировка Technion - Israel Institute of Technology (Израиль)
  • 2011 стажировка Technion - Israel Institute of Technology (Израиль)
  • 2010 к.х.н. Комплексы поликатионов с липидными мембранами: структура и свойства

Результаты деятельности

Соавторы: Ярославов А.А., Хомутов Г.Б., Спиридонов В.В., Таранов И.В., Черепенин В.А., Пигарева В.А., Потапенков К.В., Ким В.П., Ефимова А.А., Большакова А.В., Заборова О.В., Кокшаров Ю.А., Панова И.Г., Степанова Д.А., Гуляев Ю.В., Вдовин В.А., Ballauff М., Марина В.И., Тюкавин В.И., Menger F.M., Talmon Y., Зезин С.Б., Гуляев А.П., Kesselman E., Афанасов М.И., Зезин А.Б., Мелик-Нубаров Н.С., Салецкий А.М., Faikin V.V., Гуляев Ю.В. Усманов Н.Н. Ярославова Е. Migulin V.A. Зезин А.А. Изумрудов В.А. Кыдралиева К.А. Рахнянская А.А. Schmidt J. Климов Д.И. Лукьянов Д.А. Макарова Л.А. Новоскольцева О.А. Орлов В.Н. Паршинцев А.А. Пергушов Д.В. Солдатов Е.С. Файкин В.В. Федянин А.А. чвалун с.н. Samoshin V.V. Алехина Ю.А. Горбунова Е.А. Дубинина Т.В. Козлова Е.В. Кузнецов В.В. Кулебякина А.И. Кусая В.С. Локова А.Ю. Пальцев О.С. Царькова Л.А. Grudistova M.A. Imelbaeva K.M. Kuznetsova O.A. Paraschuk V.V. Pinguet C.E. Plamper F.А. Samoshin V.V. Schmidt J. Tolordava E.R. Абрамчук С.С. Беркович А.К. Бондаренко (Кулябко) Л.С. Веремеева П.Н. Григорян И.В. Гроздова И.Д. Жоробекова Ш.Ж. Зезина Е.А. Зефиров Н.С. Ивашков О.В. Ильясов Л.О. Киушов А.А. Кожунова Е.Ю. Кормакова П.А. Лаптева В.Л. Ле-Дейген И.М. Мисин В.М. Палюлин В.А. Панова Т.В. Ромодина (Скрябина) М.Н. Умарова А.Б. Хайдапова Д.Д. Чжу С. Штыкова Э.В. Щелкунов Н.М. Bataev D. Bataeva D.S. Brugnoni M. Deming T.J. Diudbin G.D. Gayanova T.E. Gorin D. Hofmann J. Kalashnikova I.V. Klimova-Korsmik O.G. Konchekov E.M. Litmanovich A.A. Liu X.Y. Mktchyan K. Richtering W. Rizvi S.A. Rodriguez A.R. Ryll E. Samoshin V.V. Schmidt J. Schrinner M. Semenova A.A. Sitnikova T.A. Steinschulte A.A. Stepakhin V.D. Tang J. Uchanov P. Wöll D. Yurmanova E.E. Yushina Y.K. Zhao Y. Азаров А.А. Азаров А.А. Балуян Т.Г. Беклемишев М.К. Ваваев Е.С. Васильева Л.А. Глуховской Е.Г. Гришина И.В. Гусейн-заде Н.Г. Демкина Е.В. Дробязко А.Д. Евлашин С.А. Евтушенко Е.Г. Жоробекова Ш.Ж. Зансохова М.Ф. Захаров А.Н. Зеликин А.Н. Квашнин Д.Г. Кнотько А.В. Козлова Е.В. Косов А.Д. Костенко С.Н. Котенкова Е.А. Кудряшова Е.В. Кузнецова Т.О. Кузнецова Т. Кулебякина А.И. Липин А.Л. Литманович Е.А. Любин Е.В. Макарова Л.Е. Маслаков К.И. Мещерякова С.И. Милаева Е.Р. Мисин В.М. Михейкин С.В. Моисеенко А.В. Мусоев Ш.А. Новакова А.А. Образцова Е.А. Остерман И.А. Панова И.А. Плуталова А.В. Позднякова Н.Ю. Позднякова Н.В. Потемкин И.И. Рахнянская А.А. Рогачева В.Б. Рубекина А.А. Рыбкин А.Ю. Санджиева А.В. Семенюк П.И. Сенчихин И.Н. Сизов Л.Р. Скворцов Д.А. Скворцова Н.Н. Терехова В.А. Топчиева И.Н. Фельдман В.И. Филатова Н.В. Черникова Е.В. Чертович А.В. Шершнев В.А. Шершнева И.Н. Ширшин Е.А. Шишилов О.Н. Яшина Ю.А.