Akopjants S.A.

Akopjants S.A.

Соавторы: Спичак В.В., Aristova V.V., Арестова В.В., Аристов В.А., Гугунава Г.Е., Жданов М.С.

5 докладов на конференциях, 8 тезисов докладов

IstinaResearcherID (IRID): 47356109

Деятельность