Область научных интересов

Не указана.

Образование

Результаты деятельности

Всего: 171 статья, 9 тезисов докладов, 4 книги, 1 руководство диссертацией, 30 докладов на конференциях.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 773, Scopus: 1030

Просмотреть публикации »

Соавторы: Кабачков Е.Н., Тарасов Б.П., Баскаков А.Н., Баскакова Ю.В., Василец В.Н., Вольфкович Ю.М., Фокин В.Н., Martynenko V.M., Michtchenko A., Кирюхин Д.П., Кичигина Г.А., дремова н.н., Кущ П.П., Лобач А.С., Корепанов В.И., Сосенкин В.Е., Schur D., Манжос Р.А., Рычагов А.Ю., Скокан Е.В., Фортов В.Е., Шилкин С.П., Gutsev G.L., Фокина Э.Э., Skryleva E., Бурлакова А.Г., Коробов И.И., Хаврель П.А., Bashkin I.O., Kumar Y. Антонов В.Е. Баскаков С.А. Красникова С.С. Куркин Е.Н. Махаев В.Д. Рябинкин А.Н. Baskakov S.A. Lyubovskaya R.N. Moravsky A.P. Вершинин Н.Н. Домашнев И. Серов А.О. Шестаков А.Ф. Milovich F.O. Moravsky A.P. Parkhomenko Y.N. Ponyatovsky E.G. Roshchupkina O.S. Starostin A.N. Арбузов А.А. Балихин И. Васильев В.П. Горюнков А.А. Жуков А.Н. Конарев Д.В. Маслаков К.И. Митин В.С. Молодец А.М. Мурадян В.Е. Паль А.Ф. Рубцов В.И. Савченко В.И. Словохотов Ю.Л. Чилингаров Н.С. Шульга Ю.М. иванов а.с. Bazhenov A.V. Gutsev G.L. Khodos I.I. Morozov Y.G. Ossipyan Y.A. Tkachev A. Wang S. Yartys V.A. Бадамшина Э.Р. Гуцев Г.Л. Д В. Диденко Л.П. Домашнев Д.Б. Е Н. Капустянская М.А. Кривенко А.Г. Куликов А.В. Лупало Е.С. Мележик А.В. Разумов В.Ф. Спицына Н.Г. Ходан А.Н. Чапышева Н.В. Akbarian S. Baskakova Y.V. Belay K.G. Drichko N.V. Fursova T.N. Gak Y.V. Gavrikov A.V. Ghent Goldschleger N.F. Khasanov S.S. Kolesnikov A.I. Krasochka G.A. Liu Q. Neskoromnaya E.A. Pivovarov A.P. Savenkov G.N. Shul’ga N.Y. Sokolov A.P. VALEEV E. Volodin A.A. Voylov D.N. Wang G. АКОПОВА О.Б. Агапов И.И. Азиев Р.В. БЕГЛЕЦОВА Н.Н. БУМБИНА Н.В. Белов Г.П. Березина Е.В. Берестенко В.И. Блинова Л.Н. Бурков А.А. Вайс В.Б. ГИРИЧЕВА Н.И. Глуховской Е.Г. Голышев А.А. Дворецкая Е.В. Дейко Г.С. Дементьев А.П. Доронин С.В. Ежов А.В. Жарникова Н.В. КУЛЁВ В.А. Казаков В.А. Ким И.П. Кнотько А.В. Колесникова А.М. Комарова Н.С. Кочергин В.К. Кривченко В.А. Куликов А.В. Леванов А.В. МИРОНЮК В.Н. Майорова Н.А. Малышкина И.А. Мартыненко В.М. Медведев А.А. Морозов Ю.С. Парфенов А.С. Полякова Н.В. Рогаев Е.И. Рожкова Н.Н. Романова Н.А. Рыбальченко А.В. Савилов С.В. Свиридова Л.Н. Сигалаев С.К. Сидоров Л.Н. Скрябин К.Г. Стенина Е.В. Столбов Д.Н. Ярмоленко О.В. Abdusalyamova M.N. Akimov A.G. Alpherov K.A. Anokhin E.M. Astafiev O.V. Avdonin V.V. Bali G.S. Balikhin M.A. Baskakov S.A. Baskakova S.A. Belay K.G. Beletskii A.B. Bharadwaj R. Blinova L.N. Borisenko D.N. Borisov A.P. Borod'ko Y.G. Borod'ko Y.G. Burt S. C-C Y. Chelovskaya N.V. Chen J. Chen J.Y. Chernushevich I.V. Choi E.H. Chubunova E.V. Chuzhko R.K. Coelho J. Coyac D.C. Crisci J.L. Davydova G.I. Dementjev A.P. Dolotov S.M. Dong X. Dvoretskaya E.V. Eletskii A. Fedotov V.K. Fistul M.V. Gumanov L.L. Harkunov A.I. Houston I.B. Howard J.A. Hübner G. Ilina T.S. Il’Ichev E. Ivanov A. Ivanova S.N. Jakovcevski M. Jansen J.D. Jiang Y.B. Khotynenko N.G. Kochervinskij V.V. Kolyagin V.A. Konev D.A. Kotkin A.S. Kovalev D.Y. Krasnikova S.S. Krinichnaya E.P. Krivenko A.G. Kulikov A.V. Kumar Y. Kurkin E.N. Laukhina E.E. Lebedev V. Li P.X. Li Zhi Li Zhi Lukashev R.V. Makhmudov F.A. Maksimychev A.V. Mayers J. Melezhik A.V. Mitchell A.C. Morozov I.G. Morozov Y.G. Myers R.H. Myers R. Nefedkin S.I. Nefedkin S.I. Neretin I.S. Okotrub A.V. Parker S.F. Patel D. Petinov V.I. Petrov O.F. Pishuk V.K. Preuss T.M. Rizakhanov R.N. Ross A.J. Rumynskaya Z.A. Ryzhkov A.V. Sakars A. Sakharov M.K. Samoylova N.A. Shairmardanov E.N. Shchennikova A. Smirnov V.A. Sosenkin V.E. Sosenkin V.E. Sosenkin V.E. Sosenkin V.E. Starostin A.N. Suni M. Tkachev A.G. Tomkinson J. Trukhanenok A.N. Tushir J.S. Vaish R. Vasiliev V.P. Veciana J. Veziroglu T. Volfkovich Y.M. Voronetsky M.S. Wang X. Weatherford C.A. Weng Z.P. Wu X.F. Xiaowu W. Yakimov V.A. Zaginaichenko S.Y. Zakharchenko E.A. Zheng Z. Zubavichus Y.V. le x.n. li z.l. А А.А. АЛЬ АЛВАНИ А.Ж. АЛЬ АЛВАНИ А.Ж. Авдонин В.В. Авраменко Н.В. Акбулатов А.Ф. Аникина Н.В. Антипов С.В. Ахунов В.Д. Бабкин А.В. Баскаков С.А. Баскакова Я.А. Бацанов А.С. Бдикин И.К. Бедин С.А. Бельмесов А.А. Билашенко В.П. Борисов А. Бородько Ю.Г. Бричкин С.Б. Броцман В.А. Бубнов В.П. Будыка М.Ф. Булычев Б.М. Бурьянская Е.Л. Ван К.В. Васильев В.П. Васильев С.Г. Веселов О.В. Войлов Д.Н. Волкова Л.П. Высоцкий В.Л. Гапоненко A.K. Гичев Д.И. Голованова С.А. Григоренко А.П. Давидова Е.Г. Дат Д.л. Денисов Н.Н. Джабиева З.М. Дианский Н.А. Добровольский Ю.А. Дубовой А.В. Елецкий А.В. Желтова Н.А. Жу Захарченко E.А. Золотаренко А.Д. Зубавичус Я.В. Иванов А.С. Иванов И.В. Измайлова М.Ю. Исайкина О.Я. КОПЛАК О.В. Казанский Л.П. Калинин Р.И. Калягин В.А. Ким В.В. Кирюхин Д.П. Киселев Д.А. Киселев Д.А. Кичигина Г.А. Кнерельман Е.И. Ковалев И.Д. Козловский В.И. Колесникова Комаров Б.А. Конарев Д.В. Коплак О.В. Кочервинский В.В. Кочиева Е.З. Кулаков В.И. Куликов А.В. Куница А.А. Куркин Е.Н. Кущ П.П. Ларионцева Н.В. Лаухина Е.Э. Левченко Л.А. Лесничая В.А. Ли М.С. Лысенко Н.И. Лысков Н.В. Максимычев А.В. Марданов А.В. Медведев М.Г. Мельникова Н.А. Милько Д.М. Миронович К.В. Михалин А.А. Можгина Н.С. Моравский А.П. Моргунов Р.Б. НН Д. Нескородов Я.Б. Никитенко Н.Г. Перепелицина Е.О. Перов А.А. Петров А.А. Петров О. Петрова Л.А. Поляков С.Н. Полякова М.В. Помыткин А. Равин Н.В. Решетов Д.А. Ризаханов Р.Н. Рубцов И.И. Рыжков А.В. Ряховский В.М. Саркисов О.М. Саркисян А.С. Семенцова Л.А. Серебряков В.А. Сивинцев Ю.В. Скрылёва Е.А. Смирнова А.И. Соколов В.Б. Солдатенков Т.А. Сосенкин В.Е. Старостин А.Н. Тамеев А.Р. Травень В.Ф. Трошин П.А. Троянов С.И. Труханенок А.Н. Усольцева Н.В. Устинов А.В. Фадеев В.В. Филюшин М.А. Фомин В.М. Фролова Л.А. Фролова М.Н. Фурсиков П.В. Хатмуллина К.Г. Ходос И.И. Черняк А.В. Чуканова О.А. ШУЛЬГА Н.Ю. Шахрай Д.В. Шведов П.А. Шилов М.А. Щенникова A.И. Юданова Е.И. Юдина А.В. Ягубский Э.Б. Ян Н.И. савенко а.и.