Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 1989 к.ф.-м.н.

Результаты деятельности

Всего: 222 статьи, 26 тезисов докладов, 2 книги, 23 НИР, 70 докладов на конференциях, 2 патента.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 1143, Scopus: 1426

Просмотреть публикации »

Соавторы: Васильков А.Ю., Краснов А.П., Волков И.О., Маслаков К.И., Рубина М.С., Саид-Галиев Э.Е., Либерман Е.Ю., Хохлов А.Р., Бузин М.И., Горошков М.В., Абрамчук С.С., Будников А.В., Переяславцев А.Ю., Музафаров А.М., Пигалёва М.А., Шапошникова В.В., Штыкова Э.В., Салазкин С.Н., Анисимов А.А., Николаев А.Ю., Пономарев И.И., Пономарев И.И., Скупов К.М., Сорокин А.Е., Zagaynov I.V., Никитин Л.Н., Разоренов Д.Ю., Afonicheva O.V., Кискин М.А., Михайличенко А.И. Николаев С.А. Соловьева В.А. Хотина И.А. Юдин А. Dementjev A.P. Gromovykh T.I. Аскадский А.А. Басу В.Г. Белякова О.А. Волкова Ю.А. Воронова А.А. Гаврюшенко Н.С. Галлямов М.О. Голубь А.С. Жигалина О.М. Садыкова В.С. Цодиков М.В. Abd-Elsalam K.A. Buyaev D.I. Podshibikhin V.L. Бутенко И.Е. Еременко И.Л. Зубавичус Я.В. Иванова Т.М. Конькова Т.В. Мигулин Д.А. Савилов С.В. Самойлова Н.А. Сидоров А.А. Эллерт О.Г. Tur D.R. Букалов С.С. Васильев Л.А. Васнев В.А. Вольфкович Ю.М. Головешкин А.С. Дембо К.А. Егорышева А.В. Клабукова Л.Ф. Ковалев А.И. Корлюков А.А. Краюхина М.А. Панова М.О. Перцин А.И. Ревина А.А. Сосенкин В.Е. Суздалев И.П. Таланова В.Н. Темников М.Н. Чистовалов С.М. Шуленина А.В. иванова о.п. Aderikha V.N. Batsalova T. Dzhambazov B. Golodukhina S.V. Konovalov A.A. Maksimov Y.V. Shchukarev A.V. Zhigalina O.M. Zubavichus Y.V. Архарова Н.А. Благодатских И.В. Буяев Д.И. Дворяк С.В. Дюжикова (Высочинская) Ю.С. Иванов А.С. Измайлов Б.А. Калажоков З.Х. Карамурзов Б.С. Кривенко А.Г. Крижановский И.Н. Левин Э.Е. Лененко Н.Д. Лисичкин Г.В. Лунин В.В. Любимова А.С. Мисин В.М. Модестов А.Д. Музалевский В.М. Ненайденко В.Г. Новиков И.В. Новоторцев В.М. Ревизорова Н.С. Родловская Е.Н. Симакина Е.А. Солдатов М.А. Сульман М.Г. Чистяков А.В. Чусов Д.А. Шавелкина М.Б. Шелепин И.В. Щеголихина О.И. Alghuthaymi M.A. Gubin S.P. Ioni Y.V. Kashin A.S. Leipunsky I.O. Matveeva V.G. Nikoshvili L.Z. Nysenko Z.N. Rud' D.A. Zaikovskii V.I. Zubavichus Y.V. Zubavichus Y.V. Айсин Р.Р. Амиров Р.Х. Андропова У.С. Анучина Н.М. Арапова О.В. Арушанов К.А. Афанасьев Е.С. Афоничева О.В. Белоконь Ю.Н. Бузник В.М. Булгаков В.Г. Буслаева Е.Ю. Быков А.В. Волков В.В. Гайдамака С.Н. Голубина Е.В. Дороватовский П.В. Егоров А.В. Завин Б.Г. Зельцер И.А. Зубавичус Я.В. Зюзина Г.Ф. Изотова А.О. Имшенник В.К. Каграманов Н.Д. Калажоков Х.Х. Калюжная Е.С. Карабанов С.М. Клеменкова З.С. Клеусов Б.С. Куварина А.Е. Кузнецова С.А. Куприянова Д.В. Лажко А.Э. Лепендина О.Л. Лобанов Н.Н. Логинова Т.П. Локтева Е.С. Локшин Б.В. Любимов С.Е. Майзельс Р.М. Максимов Ю.В. Маркова Г.Д. Медведева С.А. Межуев Я.О. Моос Е.Н. Новочихин С.В. Осипчик В.С. Паршина М.С. Петерс Г.С. Платонов Е.А. Полежаев А.В. Полунин С.В. Попов Д.А. Прибытков П.В. Ратников А.К. Рябев А.Н. СУФИЯНОВА А.Э. Светогоров Р.Д. Свиридова Л.Н. Серенко О.А. Словохотов Ю.Л. Смирнов В.В. Смирнова Ю.Н. Стенина Е.В. Стрельцов Д.Р. Тарала В.А. Хакина Е.А. Хамдохов З.М. Харитонова В.Г. Харитонова Е.П. Чистякова П.А. Эльманович И.В. Юнусов С.М. Юрасова В.Е. Юровская М.А. Ягодовская Т.В. Ягодовский В.Д. Ямсков И.А. Ashwag S. Belavtseva E.M. Berezkina N.G. Beriozkina N.G. Bhattacharjee S. Bhaumik A. Chowdhury B. Conny J.M. Dovnar I.S. Eletskii A. Ellinson V.M. Eremenko I.L. Erkey C. Gak A.S. Gerasimova T. Ghosh A. Goldberg A.A. Golub’ A.S. Grakovich P.N. Hinder S. Ionova I.S. Jablonski A. K Mohammed S.P. Kalazhokov K.H. Kantsel V.V. Katsoulis D.E. Keyrandish H. Khazova O.A. Kleusov B.S. Krandievsky S.O. Kraut-Vass A. Kriventsov V.V. Kudrov B.V. Kutsev S.V. Lazarenko V.A. Lisitsyn A.I. Lutsenko S.V. Maitra R. Matveeva V.G. Nemirovsky D.M. Nikoshvili L.Z. North M. Pesetsky S.S. Powell R. Protopopov O.D. Pshechenkov P.A. Rakov E.G. Reddy G.N. Rozenfel’d M.A. Rumble J.R. Sauvin Serov A.A. Shcheglov P.V. Shelekhov E.V. Skurat V.E. Solov’eva V.A. Sukhoverhov V.F. Suzer S.S. Tagirov L.R. Tolstopyatov E.M. Tretyakov V.P. Tusseeva E.K. Vasilyev L. Watts J. Yagodovskaya T.V. Zabusov O.O. Zagaynov I.V. Zaporozhets M.A. Zhigach A.F. Zhigalina O.M. de Graaf A. red d. van de Sanden M.C. Азев А.С. Амеличев А.А. Антипин И.С. Арзуманян А.В. Афанасьев О.И. Бабич С.А. Бадун Г.А. Бакулева Н.П. Бакунин В.Н. Баленкова Е.С. Белецкая И.П. Блинникова З.К. Болдырев К.Л. Бубнов Ю.Н. Будтова Т.В. Бухтенко О.В. Буяновская А.Г. Васильев А.А. Васильев В.Г. Васильев Г.О. Вахитов И.Р. Ващенко А.А. Волков В.В. Воробьева Г.А. Воронина А.А. Воронина Е.Н. Воронов В.В. Втюрина Е.С. Гавиллон Р. Гайрат А. Галлямова А.Р. Гарбузова И.А. Горелова М.М. Городов В.В. Горячева И.Г. Горячий Д.О. Григорьев Ю.В. Григорьева А.В. Грицкова И.А. Грунский В.Н. Даванков В.А. Давидович Ю.А. Довнар И.С. Елинсон В.М. ЖАНСИТОВ А.А. Жемчугов П.В. Жереб В.П. Жигалина В.Г. Жилов В.И. Захаров С.М. Зезин А.Б. Золотаревский В.И. Иконников Н.С. Ильин М.М. КУСКОВ М.Л. Казаков М.Е. Канашенко С.Л. Кештов М.Л. Киреев В.В. Князева М.К. Ковалёва М.А. Колесник И.В. Колесников В.А. Коллигон Д.С. Константинов Г.И. Крандиевский С.О. Курская Е.А. Кустов Л.М. Лапченко А.С. Лаут И.Л. Левин И.С. Лейтес Л.А. Логинов Д.А. Луконина Н.С. Мазур Д.М. Макарова Л.И. Макарова М.В. Мальцев А.А. Мальцева И.Е. Марков Д.С. Матвеев В.В. Мить В.А. Михайличенко А.И. Михайлова А.А. Морозов А.В. Морозов В.В. Муравьева Г.П. Наумов С.Ф. Нежметдинова Р.А. Нелюбина Ю.В. Новиков В.В. Новиков Л.С. Новотворцев В.М. Овечкин А.В. Перегудов А.С. Пестрикова А.А. Петракова В.В. Писарев С.А. Плукчи К.Р. Подшибихин В.Л. Пыхова А.Д. Ратников А. Ревина Т.А. Романова В.С. Романченко Е.А. Сапожников Д.А. Селектор С.Л. Середа А.В. Сидоров В.И. Синицына О.В. Сиротин И.С. Смирнова Ю.В. Смит В.А. Соколова С.П. Соловьева С.Е. Стамер К.С. Стаханов А.И. Тарасенков А.Н. Тебенева Н.А. Тимофеев В.В. Тусеева Е.К. Тюрин В.С. Тюрина Л.А. Умаров И.Т. Федоров С.В. Федюшин Н.А. Филимонова Л.В. Фомина И.Г. Франк И. Хазова О.А. Хмеленин Д.Н. Холодков Д.Н. Хрусталев В.Н. Цыганков А.А. Цюрупа М.П. Черник В.Н. Чистяков П. Шаповалов А.В. Шаповалов В.Ф. Шарикова Н.О. Шастин А.В. Шишканов М.В. Шмелёва (Сунцова) И.Б. Шокуров А.В. Щеглов П.А. Эзжеленко Д.И. Юдин Г.А. Яминский И.В. Янилкин И.В.