Yakovenko M.V.

Yakovenko M.V.

4 доклада на конференциях, 1 диссертация

IstinaResearcherID (IRID): 50298382

Деятельность