Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2009 к.х.н. Электрохимическое формирование пространственно-упорядоченных металлических наноструктур в пористых матрицах

Результаты деятельности

Соавторы: Росляков И.В., Елисеев А.А., Леонтьев А.П., Лукашин А.В., Кушнир С.Е., Саполетова Н.А., Grigoriev S.V., Grigoryeva N.A., Третьяков Ю.Д., Гордеева Е.О., Сотничук С.В., Столяров В.С., Eckerlebe H., Мурзина Т.В., Колесник И.В., Колмычек И.А., Калинин И.А., Скрябина О.В., Клименко А.А., Лысков Н.В., Petukhov A.V., Гончарова А.С., Новиков В.Б., Петухов Д.И., Садыков А.И., Mistonov A.A., Малышева И.В., Помозов А.Р., ХХХХХХХХХХХХХХХХ Х.Х., Ширин Н.А. Chumakov A.P. Брылев О.А. Комарова Т.Ю. Byelov D.V. Григорьев С.В. Bouwman W.G. Рязанов В.В. Chernyshov D. Noyan A.A. Okorokov A.I. Бакурский С.В. Климонский С.О. Куприянов М.Ю. Мистонов А.А. Menzel D. Веденеев А.С. Егоров С.В. Кошкодаев Д.С. Черепанова Ю.М. Шаталова Т.Б. Gorozhankin D.F. Белокозенко М.А. Берекчиян М.В. Бограчёв Д.А. Волкова О.Ю. Голубов А.А. Горелик В.С. Елмекави А.Х. Кнотько А.В. Козлов С.Н. Левин Э.Е. Трусов Л.А. Dubitskiy I.S. Snigirev A.A. Syromyatnikov A.V. Бойцова О.В. Галин М.З. Гаршев А.В. Квашнина К.О. Кленов Н.В. Лебедев В.А. Соловьев И.И. Цымбаренко Д.М. Яшина Е.Г. Golovchanskiy I.A. Vertegel A.A. Баранчиков А.Е. Белов Д.В. Бельтюков А.Н. Божьев И.В. Валеев Р.Г. Витковский В.В. Ганьшина Е.А. Игонина Е.Д. Иткис Д.М. Казин П.Е. Куратова Н.С. Миронов С.М. Чумаков А.П. Эккерлебе X. Chumakova A.V. Goernert P. Hermida-Merino D. Shishkin A.G. Sinitskii A.S. Snigireva I. Бугаев А.С. Васильева А.В. Вересов А.Г. Григорьева А.В. Давиденко Н.К. Дунаев А.В. Евдокимов П.В. Иванов В.К. Касумов Ю.А. Кузнецов М.Е. Менцель Д. Окатенко В.Д. Плешаков Г.А. Рыльков В.В. Суртаев В.Н. Сыромятников А.В. Чернышов Д.Ю. Bosak A.A. Chen S. Deev A.N. Ivashev A.V. Kelberg E.A. Khmelenin D.N. Kostylev M.P. Lavrentyeva E. Leoni M. Liu C. Maksimov Y.V. Mezentsev N.A. Rasing T. Roditchev D. Romanov E.A. Roussigne Y. Ruzanov V.T. Stashkevich A.A. Vassilieva A.V. Zinigrad M. van Etteger A. Аймуханов А.К. Ашуров М.С. Берлин А.А. Булдаков Д.А. Бухтоярова Е.А. Ванецев А.С. Васильев А.В. Васильев Р.Б. Васильев С.Ю. Вячеславов А.С. Голубев А.В. Гольдт А.Е. Гудилин Е.А. Давыдов А.Д. Девянина Н.П. Дедюлин С.Н. Едецкий А.В. Еремина Е.А. Зайцев Д.Д. Зейниденов А.К. Иванов Р.П. Ильющенков Д.С. Карпов Е.Е. Кауль А.Р. Кашкаров П.К. Ким В.П. Киселева Т.Ю. Ковальчук М.В. Коварский А.Л. Кожушнер М.А. Козлов А.М. Корсаков И.Е. Кривенцов В.В. Крупянский Ю.Ф. Локтева Е.С. Мазо Г.Н. Майдыковский А.И. Макаревич А.М. Мамсурова Л.Г. Мартынова Н.А. Мельников М.Я. Мишина Е.Д. Мутлин Ю.Г. Надточенко В.А. Окороков А.И. Павлов С.Н. Петухов А.В. Померанцева Е.А. Посвянский В.С. Прусаков В.Е. Путляев В.И. Пуха В.Е. Райхер Ю.Л. Роговина С.З. Сарвадий С.Ю. Сафронова Т.В. Свита С.Ю. Симоненко Н.П. Синицкий А.С. Синицын Д.О. Суздалев И.П. Сучкова Т.А. Темирязева М.П. Трахтенберг Л.И. Трусевич Н.Г. Филатов В.В. Хомутов Г.Б. Чурагулов Б.Р. Шапорев А.С. Шуб Б.Р. Яковлев М.В. Япрынцев А.Д. чвалун с.н. Abramova V.V. Akbari S. Alexander A.M. Archakov A.I. Astapenko V. Baranov A.M. Barczuk P.J. Batov I.E. Belliard L. Blednov A.V. Bonello B. Bouchiat H. Bras W. Buldakov D.A. Bychkova A.V. Chernysheva M.V. Deblock R. Djemia P. Dyakov A.V. Elmekawy A.H. Ferrier M. GRIGOREV E.I. Gilep A. Golovchanskiy I. Gorbenko O.Y. Gromov V.F. Gulyaev Y.V. Guéron S. Herlitschke M. Herlitschke М. Hermida M.D. Hilhorst J. Ibrayev N.K. Iordanskii A.L. Ivan A.N. Ivanov I.I. Ivanov R.P. Jansen M. Kasumov Y. Knizhnik A. Kocherginskaya P.B. Kolen’ko Y.V. Kraan W.H. Kraje M. Kriventsov V.V. Krylov P.N. Kulesza P.J. Makarevich T. Nishchev K.N. Orlova E.D. Pestrikov P.P. Petrii O.A. Potapkin B. Rubacheva A.D. Rylkov V.V. Samoilenkov S.V. Shumyantseva V.V. Solovyev L.A. Talipov V.A. Tsirlin A.A. Valdner V. Valkovskiy G.A. Vorobiev A.A. Wolff M. Yakovenko E.V. Yesin N.V. Абрамчук Н.С. Авдошенко С.М. Амеличев В.А. Анциферова А.А. Анциферова А.В. Аронзон Б.А. Астапенко В.А. Баранов А.Н. Батов И.Е. Бауман В.Г. Белов Д.В. Большаков И.А. Босак А.А. Бугаев А.С. Венец А.В. Вертегел А.А. Волков П.А. Воронин И.А. Гернерт П. Гончарова А.А. Горох Г.Г. Григорьев Е.И. Гришин М.В. Грунин А.А. Гуляев А.П. Гуревич С.А. Деев А.Н. Дерлюкова Л.Е. Добровольский Ю.А. Дорофеев С.Г. Досовицкий Г.А. Доценко А.А. Дядькин А.А. Ермолаев Г.А. Забелин А.В. Знаменков К.О. Ибраев Н.Х. Иванов А.В. Иванов Ю.Д. Иноземцева А.И. Иорданский А.Л. Канашенко С.Л. Капелюшников А.С. Капитанова О.О. Кардаш Т.Ю. Климашина Е.С. Книжник А.А. Кобелев А.Д. Кожевин В.М. Козлов Д.А. Козлова М.Г. Колесов Д.В. Коновалов О.В. Коняев С.К. Корелин А.П. Королёва П.В. Крайе М. Краснов Л.В. Кривецкий В.В. Кузнецова Т.И. Кузьмина Н.П. Кушнир А.Е. Лебедев А.Г. Литвиненко О.Н. Лозовенко А.А. Лукацкая М.Р. Лукашин А.В. Луконина Н.С. Максимов Ю.В. Максимов Ю.В. Манкевич А.С. Мезенцев Н.А. Мистонов А.А. Мумляков А.М. Мурашов В.А. Напольский Ф.С. Николаев С.Н. Нищев К.Н. Обухов И.А. Овченков Е.А. Петрий О.А. Пигальский К.С. Пигальский К.С. Пичугин Н.А. Полежаева О.С. Поляков С.Н. Потапкин Б.В. Притужалов В.А. Родичев Д. Родичев Д.Ю. Романов Э.А. Романчук А.Ю. Ромашкина А.М. Ростовщикова Т.Н. Самарин С.Н. Саяпин О.А. Семененко Д.А. Семисалова А.С. Сергеев А.В. Смирнова Е.А. Соколов П.С. Стрельцов Д.Р. Тарасов А.Б. Тихонов Р.А. Ульянов А.Н. Федянин А.А. Фёдорова А.А. Цирлина Г.А. Чаркин Д.О. Чернышова М.В. Щеголев А.Е. Явсин Д.А. Яминский И.В. Ямпольский Ю.П. Яшина Л.В.