Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2009 д.г.н. ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ БАССЕЙНОВ ПОНТО-КАСПИЯ В ПЛЕЙСТОЦЕНЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МАЛАКОФАУНИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Результаты деятельности

Соавторы: Свиточ А.А., Курбанов Р.Н., Сорокин В.М., Семиколенных Д.В., Ткач Н.Т., Романюк Б.Ф., Таратунина Н.А., Murray A.S., Болиховская Н.С., Макшаев Р.Р., Ткач А.А., Безродных Ю.П., Макеев А.О., Стрелецкая И.Д., Русаков А.В., Лебедева М.П., Рогов В.В., Беляев В.Р., Свистунов М.И., Поротов А.В., Хомченко Д.С., Wesselingh F.P., Бадюкова Е.Н., Сычев Н.В., Мюррей Э.С., Zenina M., Лысенко Е.И., Парунин О.Б., Бутузова Е.А., Bezrodnykh Y.P., Арсланов Х.А., Большаков В.А., Полякова Е.И., Романис Т.В., Яровая С.К., Stevens T., Лобачева Д.М., Лукша В.Л., Николаев С.Д., Рыбалко А.Г., Van de Velde S., Борисова О.К., Игнатов Е.И., Каплин П.А., Талденкова Е.Е., Buylaert J.P., Khoshravan H., Shnaider S.V., Thompson W., Глушанкова Н.И., Горлов Ю.В., Солодовников Д.А., Судакова Н.Г., Arslanov K., Koeltringer C., Делия С.В., Константинова Н.Г., ANTONOVA V.P., Bagrova S.M., Luksha V.L., Neubauer T.A., Yanko-Hombach V., Алишер К.С., Анистратенко В.В., Антонова В.М., Викулова Н.О., Гарова Е.С., Кандыба А.В., Лычагин М.Ю., Маркова А.К., Менабде И.В., Очередной А.К., Ремизов С., Сандимиров И.В., Селиванов А.О., Тесаков А.С., Хоменко А.А., Чепалыга А.Л., Murray А., Блюм Н.С., Величко А.А., Весселинг Ф., Гладенков Ю.Б., Дара О.М., Куст П.Г., Лаврушин Ю.А., Матлахова Е.Ю., Мысливец В.И., Ощепков Г.В., Тюнин Н.А., Фаустов С.С., Хошраван Г., Шик С.М., Sheikhi B., Братанова О.Н., Гаранкина Е.В., Дикарёв В.А., Ельцов М.В., Каганова А.Е., Клювиткина Т.С., Крооненберг С.Б., Лаврентьев Н.В., Мамонтов Д.А., Мюррей А., Фролов П.Д., Фуаш Э., Христова (Стоянова) Р.И., Чеховская М.П., Alinejad-Tabrizi T., Aliyeva E., Bagrova S., Bista D., Jorissen E.L., Kh Varlamova Z.R., Kirillova I., Koriche S.A., Krijgsman, Kurchatova A.N., Lazarev S., Motnenko I., Naqinezhad A., Stoica M., Van Le H., Vonhof H., Алеcкеров Б.Д., Базилевская Л.И., Байгушева В.С., Благодатских О.С., Весселинг Ф.П., Виноградов Ю.К., Данукалова Г.А., Дмитриева А.В., Иванов Я.Д., Казаков Е.В., Казарина Г.Х., Каревская И.А., Конищев В.Н., Кононов Ю.М., Крыстев Т.И., Куприянова М.Д., Курчатова А.Н., Максимов Ф.Е., Мамедов А.В., Матуль А.Г., Мерклин Л.Р., Оськина Н.С., Павленко О.Н., Пигарев Е.М., Рычагов Г.И., Селиванов А.О., Тимирева С.Н., Хусид Т.А., Чернов С.Б., Шишлина Н.И., (Федорец Т.А., Agustí J., Albrecht K., Alcicek M., Alçiçek M.C., Anistratenko O.Y., Bruch A., Bukhsianidze M., Buykmeric Y., Buylaert J., Buylaert J., Büyükmeriç Y., Deyev M.G., D’Hont A., Flecker, Flecker R., Fouache E., Gittenberger A., Gogaladze A., Guilderson T., Gándara A.M., HOLT J., Hiilya A., Hoogendoorn R.M., Højsager P., Ippolitov A., Khoshravan H., Kijashko P.V., Kirscher U., Kolobova S., Kroonenberg S.B., Kroonenberg S.B., Kurchatova А.N., Költringer C.A., Lahijani H., Lattuada M., Leroy S.A., Levchenko V., Levchenko V., Lordkipanidze D., Mehmet C.A., Molodkov A., Neubauer T., Oberhunsley H., Oshepkov G., Otcherednoy A.K., Ovsepyan Y., Poortene J., Popa L.O., Rasch, Rausch L., Richards K., Sands A.F., Schornikov E.I., Shestopalov V.I., Shumova G.M., Shunkov M.V., Simakova A.N., Singarayer J.C., Singarayer J.S., Solange R., Stoica, Tertychniy N.I., Tesakov A.S., Thomson W., Titov V.V., Valdes P.J., Van Baak C.G., Vandendorpe J., Vitaliy A., Wickert A.D., Wilke R.H., Yesim B.I., terPoorten J.J., van de Velde S., van de Velde S., van der Plicht J., Аверкина Н.О., Агаджанян А.К., Агафонова Е.А., Алексеева В.А., Алексеевский Н.И., Алишер кызы С., Аляутдинов А.Р., Анойкин А.А., Архипкин В.С., Бабурин В.Л., Балдина Е.А., Беляев В.Р., Березина Н.Я., Болысов С.И., Бочарников М.В., Бредихин А.В., Бужилова А.П., Варламов Е.Б., Васильев Д.Г., Васильев Д.В., Вергун А.П., Винарский М.В., Вольвах Н.Е., Воскресенский И.С., Герасимова М.И., Глазырин Е.А., Головачев М.В., Горбунова и.А., Гусев Е.А., Даньшин А.И., Демкин В.А., Деревянко А.П., Добролюбов С.А., Евстигнеев В.М., Епископосов В.С., Еременко Е.А., Ермакова Г.С., ЗАСТРОЖНОВА О.И., Застрожнов А.С., Зенин В.Н., Ивано Ю.В., Иванов И.В., Ипполитов А.П., Кадетов Н.Г., Казанский А.Ю., Кайтамба М.Д., Карпинский М.Г., Касимов Н.С., Кенжебаева А.Ж., Киселев С.В., Кислов А.В., Клименко П.Г., Колтрингер К., Константинов Е.А., Короновский Н.В., Кравцова В.И., Кривошапкин А.И., Кузнецов М.А., Кузнецова Л.В., Кулакова Е.П., Кулькова М.А., Куприн П.Н., Курчатова А.Н., Лисицын А.П., Магрицкий Д.В., Морозова Т.Д., Мюллер А., Мюррей Э.Ш., Нестерук Г.В., Новихина Е.С., Новичкова Е.А., Огородов С.А., Огуреева Г.Н., Оос О.С., Пенкман К., Петрушина М.Н., Плигина С.Ф., Покровский Б.И., Польшин В.В., Рекант П.В., Ретеюм К.Ф., Рогов В.В., Руденко О.В., Рудинская А.И., Самохин М.А., Семенов В.В., Семин В.Н., Симакова А.Н., Солдатов М.С., Соснова Е.O., Старикова А.А., Степанова А.Ю., Суркова Г.В., Тертычный Н.И., Тесаков А.С., Титов В.В., Титов В.В., Ткаченко А.Н., Трошко К.А., Уткина А.О., Хошраван Х., Шаньгина М.В., Шаньгина М.В., Шейхи Б., Шеремецкая Е.Д., Шрейдер А.А., Шумова Г.М., Щелинский В.Е., Янин Е.П., Янко В.В., Янко-Хомбах В.В., ван дер П.Й., соболев в.м.