Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2019 стажировка Российский университет дружбы народов (Россия)
  • 1991 д.б.н. Структурная перестройка кровеносного русла при экспериментальной артериальной гипертензии и адаптации к гипоксии: механизмы и регуляторные последствия

Результаты деятельности

Соавторы: Гаврилова С.А., Фадюкова О.Е., Приезжев А.В., Крушинский А.Л., Луговцов А.Е., Тарасова О.С., Кузенков В.С., Пинелис В.Г., Соколова И.А., Родионов И.М., Реутов В.П., Голубева А.В., Буравков С.В., Бердалин А.Б., Морозова М.П., Наумова Г.М., Немировская Т.Л., Самойленкова Н.С., Лин М.Д., Фадюкова О.Е., Шенкман Б.С., Сорокина Е.Г., Рясина Т.В., Сторожевых T., Тюрина А.Ю., Ченцов Ю.С., Горбачева А.М., Дерягин О.Г., Ердяков А.К., Липина Т.В., Обрезчикова М.Н., Шахназаров А.А., Шорникова М.В., Иванов Е.В., КАЛЕНЧУК В.У., Никитин С.Ю., Сотская М.Н., Устинов В.Д., Ашмарин И.П., Мухин С.И., Ржавина Е.М., Markov M., Косицын Н.С., Переведенцева Е.В., Фабричнова А.А., Худоерков Р.М., Гайнутдинов Х.Л., Каменский А.А., Мальков П.Г., Пирогов Ю.А., Родионов А.И., Соснин Н.В., Фаворский А.П., Фоминых Е.С., Lee K., Vakulina O.P., Гайфуллин Н.М., Данилова Н.В., Кондашевская М.В., Олейникова Н.А., Ченг Ч.Л., Perevedentseva E.V., Байдер Л.М., Гафарова М.Э., Гуляев М.В., Куроптева З.В., Мишина Т.В., Самсонова Ю.С., Ахметшина М.Р., Галстян Г.Р., Дамбинова С.А., Максимов Г.В., Мясоедов Н.Ф., Незавибатько В.Н., Никагосова А.Д., Салецкий А.М., Яфарова Г.Г., Lin M.D., Абакумов М.В., Балезина О.П., Власова И.М., Гранстрем О.К., Давыдова М.П., Древаль А.В., Комисарова Л.Х., Кормачева М.А., Медведев О.С., Новиков К.Н., Струкова С.М., Александрова Т.Б., Анджушева Г.М., Борзых А.А., Буничева А.Я., Буравлева Е.В., Вардья И.В., Виноградова О.Л., Воейков В.Л., Гурфинкель Ю.И., Джемилова З.Н., Дубина А.И., Жумбаева Т.Т., Каплан А.Я., Качалова А.В., Кулага Е.А., Ложникова С.М., Лунева О.Г., Медведева Н.А., Семенов А.Н., Стулова А.Н., Харлова О.А., Krushinskii A.L., Timkina M.I., Андреева Л.А., Артемова E.В., Ахалая М.Я., Байжуманов А.А., Бебинов Е.М., Браже Н.А., Вареник Е.Н., Волков А.В., Гривенников И.А., Гурченко И.Л., Демидова А.Е., Домашенко М.А., Есикова Н.Б., Ковалева Ю.А., Куренкова А.Д., Лин М.Д., Ловать М.Л., Маслова М.В., Мисникова И.В., Михайлов И.А., Петрова Г.П., Петрусевич Ю.М., Соколова Н.А., Тишкин В.Ф., Ткачук В.А., Фигурина И.Б., Фирсов Н.Н., Харченко И.Б., Хруленко А.Б., Achkasov V.V., Baĭder LM, Fadiukova, Hori H., Jafarova G.G., Kuropteva Z., Meerson F.Z., Mikhaleva I.I., Sorokina E., Vlasova M.A., Zhumambaeva T., Ziganshin R.K., Айрапетянц М.Г., Арсеньева Е.Н., Артемова Е.В., Ашметков И.В., Бай О., Баранов В.С., Белоногов Р.Н., Болдырев А.А., Болеева Г.С., Боровик А.С., Булаева С.В., Ванин А.Ф., Гаврилюк К.В., Галстян Г.Р., Горбачева Л.Р., Граф А.В., Губайдуллина Г.Ф., Гусева А.А., Жумабаева Т.Т., Иомдина Е.Н., Июдин В.С., Каданова И.М., Кисун Л., Клочихина E.М., Коrmacheva М.А., Ковалёва Ю.А., Копылова Г.Н., Котелевцев С.В., Красникова Т.Л., Крушинская Я.В., Куликов Д.А., Левицкая Н.Г., Левшина И.П., Леонтович А.М., Лин М.Д., Лукшин А.В., Маймистова А.А., Маклакова А.С., Малекин С.И., Манухина Е.Б., Марков М.А., Мухаммедов А., Незнанов А.И., Полетаева И.И., Раевский К.С., Сабадаш В.В., Савина Н.А., Савинкова И.Г., Сальков В.Н., Самонина Г.Е., Скворцова В.И., Соболев В.Б., Соколова И.А., Сухова Г.С., Тен Д.И., Токмакова А.Ю., Токмакова А.Ю., Тюлина О.В., Ус К.С., Хак А.М., Харченко В.Б., Чепурнов С.А., Шуберт Р., Шуйкин Н.Н., Яскин В.А., Abdulvapova Z.N., Ampleeva M., Andrejeva L.A., Andrey F., Armstrong D.M., Artashes K., BOIKO V., Bashkatova V.G., Bogodvid T., Brake P., Braquet P., Buravtcov D.E., C-L C., Carpenter T.P., Cheng C.L., Cheng C.L., Chia-Liang C., Demidova A.E., Domashenko M.A., Elena P., Figurina I.B., Firsov N.N., Gainutdinov K.L., Galstyan G.R., Golubeva L., Granstrem O., Grinchenko M., Hamet P., Iyudin V.S., Karmenyan A.V., Kinnunen M., Komissarova L., Kositsyn N., Kositzyn N., LIN Y., Lakgueva F.K., Lebedeva E.O., Lee K., Lin Y.C., Lozinova T., Lyndrovskaya J.Y., Malekin S., Matti K., Mospanova S.V., PonomarevaStepnaya M.A., Portnov V.V., Prevedentseva E.B., Puzdrova V.A., Romanyuk A.M., SUCHKOV D., Savina N.A., Sorokina E., Storozhenko I., TSORIN I., Tokmakova A.J., Vardia I., Vlasov S., Yashina E.I., Yu-Chung L., Yu-Chung L., Абдульвапова З.Н., Абовян Л.А., Алексеенко А.А., Арефьева Т.И., Артемова Е.В., Артемьева М.М., Архипенко Ю.В., Ахапкина Е.С., Баженова Д.А., Бассалык Л.С., Беневоленская А.Д., Бердиев Р.К., Беспалова Ж.Д., Бойко А.В., Борзов А.Г., Браке П., Брандт Н.Н., Вайс В.Б., Васин М.В., Власова Е.А., Гаврилова С.А., Галстян Г.Р., Георгинова О.А., Гизатулина А.Р., Гнедовская Е.В., Голубева А.В., Голубева Л.Ю., Горячева А.В., Григорян С.С., Гусев Е.И., Дедов И.И., Долматова Е.В., Долотов О.В., Дубынин В.А., Евдокимов К.М., Есипов Д.С., Жаворонков А.А., Жуйкова С.Е., Зезеров Е.Г., Ионова В.Г., КАЛЕНЧУК В.У., Каменева М.В., Карабасова М.А., Карабасова М.А., Каразеева Е.П., Квартальнов Л.А., Ковалев Г.И., Ковалев Ю., Ковалева В.А., Ковалева Н.О., Козлова Е.К., Комиссарова Л.Х., Коршунова Т.С., Котелевцев Ю.В., Кудрявцева O.C., Кудрявцева О.С., Ларионова Н.П., Ларский Э.Г., Лейкина М.И., Лин М.Д., Лихтенштейн А.В., Логинов В.А., Лукошкова Е.В., Лукшин В.А., Маевский Е.И., Маклыгин А.Ю., Максимова Е.М., Малышев И.Ю., Мареева Е.А., Маттейс Т.Н., Мачков В.В., Меерсон Ф.З., Михалева Л.М., Мозохина А.С., Муравьев А.В., Муранов К.О., Мясоедов Н.Ф., Орлов С.Н., Паршина Е.Ю., Петросян А.Г., Петрухина В.А., Плескачева М.Г., Полянский Н.Б., Пономарева-Степная М.А., Постников А.Б., Проскурнина Е.В., Пуздрова В.А., Руднева Л.Ф., Рукша Т.Г., Рясина Косицин Т.В., Сабаева А.А., Самосудова Н.В., Самсонова Ю.С., Сарычева Н.Ю., Светлакова А.С., Свинов М.М., Семиохина А.Ф., Серебрякова Т.Н., Сидорова М.В., Смирнов А.Н., Смирнова О.В., Соколова Т.В., Сосулина Л.Ю., Ставская О.Н., Стволинский С.Л., Стельмашук Е.В., Стрелков Р.Б., Струкова С.М., Титов С.А., Тихомирова И.А., Тихонова Т.Н., Толордава И.А., Уракова Н.А., Фаворский А.П., Федоров В.Н., Харитонов А.В., Ч-Л Ч., Чепурнова Н.Е., Чепурнова Н.Е., Черников В.П., Черняев А.П., Чикишев А.Ю., Ширшин Е.А., Шульговский В.В., Ярыгин В.Н.