Образование

Результаты деятельности

Всего: 105 статей, 1 тезисы доклада, 2 книги, 22 доклада на конференциях.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 53, Scopus: 232

Просмотреть публикации »

Соавторы: Стражеско И.Д., Рунихина Н.К., Boytsov S.A., Akasheva D., КОТОВСКАЯ Ю.В., Дудинская Е.Н., Шарашкина Н.В., Brailova N.V., Plokhova E.V., Dudinskaya E.N., Остапенко В.С., Шестакова М.В., Kruglikova A.S., Pykhtina V.S., Лысенков С.Н., Isaikina O., Sharashkina N.V., Каштанова Д.А., Мхитарян Э.А., Agaltsov M.V., Выгодин В.А., Merkusheva L.I., Ostapenko V., Озеров В.С., Орлова Я.А., Сандаков Я.П., Скворцов Д.А., Gomyranova N., Pokrovskaya M.S., Vygodin V. Решетова А.А. Русланова К.Р. Ушкалова Е.А. Юдин С.М. Barbarash O.L. Cherdak M. Fendrikova A.V. Iavelov I. Беграмбекова Ю.Л. Виллевальде С.В. Гарганеева А.А. ДРАПКИНА О.М. Дедов И.И. Джуманиязова И.Х. Дупляков Д.В. Каштанов Д.А. Кобалава Ж.Д. Козиолова Н.А. Комаров А.Л. Косовская О.Н. Лузина А.В. Мареев В.Ю. Мареев Ю.В. Мельниченко Г.А. Озеров К.Р. Онучина Ю.С. Панченко Е.П. СКИБИЦКИЙ В.В. Середенина Е.М. Стрельцова Л.И. Фролова Е.в. Шапошник И.И. Юдин В.С. Якушин С.С. Мильто А.С. Bazaeva E.V. Chuchalin A.G. Cметанина С.А. DUPLYAKOV D.V. Efremushkina A.A. Eruslanova K.A. Fedintsev A. Galeev È.M. Golovnina O.A. Gromova O.A. Ilyushchenko A.K. Janis L. Kazakhmedov E.R. Khovasova N.O. Kislyak O.A. Kotovskaya Y. Kraevoy S.A. Larina V.N. Matkava L.R. Meshkov A.N. Naumov A.V. Onuchina J. Petraikin A.V. Press Y. Reshetova A.A. Sharushkina N.V. Skabitskii I.V. Spiropoulos N.A. Veclich A.S. Zemlyanukhina A.A. Акашева  Д.У. Акопян А.А. Алексанян Л.В. Баранова А. Белая Н.Л. Бойков С.А. Браилов Ю.А. Валеева Л.В. Василькова Д.П. Вечерина Н.И. Владимир Н.А. Воробьёва Н.М. Галочкин С.А. Галявич А.С. Глущенко О.Е. Гудков Д.А. Гуненков А.В. Дзгоева Ф.Х. ЕГШАТЯН Л.В. Ерема В.В. Ерусланов К.А. Ершова А.И. Ершова Е.В. Землянухина А.А. Измайлова О.С. Ильина Е.Н. Индилова Н.И. Казахмедов Э.Р. Карапетян Л.В. Карпенков Д.С. Кескинов А.А. Киселева А.В. Комшилова К.А. Конради А.О. Крылов К.Ю. Кужелева Е.Б. Лесина Е.И. Лесняк П.И. Мазурина Н.В. Макаров В.В. Макарова Н.А. Максимов В.А. Мамедова Э. Мамчур А.А. Маневич Т.М. Мачехина Л.В. Мелехин А.И. Метельская В.А. Москалев А.А. Мхитарян Е.А. Найденко Е.В. Недогода С.В. Осадчий Е.Г. ПРОЩАЕВ К.И. Петрова Н.В. Погосова Н.В. РОЖИНСКАЯ Л.Я. Ренева С.А. Родионова С.С. Романцова Т.И. Румянцева А.М. Руяткина Л.А. Седых Е.В. Скрипников И.А. Спиропулос Н.А. Старкова Е.В. Суплотова Л.А. Сутулова Е.Р. ТОРОПОВА Н.П. Тихменев Е.А. Торшин И.Ю. Трошина Е.А. Фадеев В.Н. Феоктистова О.А. Хлебус Э.Ю. Хохлунов С.М. Чалая И.П. Шевцевленко Ю.Ю. Шестакова Е.А. Щербакова В.И. Яковчук А.Ю.