Loshkareva N.N.

Loshkareva N.N.

Соавторы: Ганьшина Е.А., Сухоруков Ю.П., Mostovshchikova E.V., Gorbenko O.Y., Кауль А.Р., Vinogradov A.N., Telegin A.V., Moskvin A.S., Мельников О.В., Belevtsev B.I., Nomerovannaya L.V., Zenkov E.V., Bebenin N.G. показать полностью..., Chukanova I.N., Krasovitsky V.B., Makhnev A.A., Mykovskii Y.M., Босак А.А., Телегин А.В., Balbashov A.M., Fatieva K.A., Ganin A.Y., Gaviko V.S., Gizhevskii B.A., Kamenev A.A., Kumaritova R.Y., Lobachevskaya N.I., Naugle D.G., Naumov S., Parasiris A., Pilyugin V.P., Rathnayaka K.D., Samoylenkov S.V., Smoljak I.B., Stadel O., Telegin A., Tugushev S.N., Грановский А.Б., Мельников О.К., Сухоруков Ю.П.

23 статьи, 1 доклад на конференции, 1 тезисы доклада

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 293, Scopus: 237

IstinaResearcherID (IRID): 592159

Деятельность