Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2009 к.г.н. Ледовый режим рек севера Европейской территории России и его влияние на гидроэкологическую безопасность территории

Результаты деятельности

Соавторы: Фролова Н.Л., Василенко А.Н., Магрицкий Д.В., Банщикова Л.С., Киреева М.Б., Сазонов А.А., Крыленко И.Н., Повалишникова Е.С., Терский П.Н., Горин С.Л., Гречушникова М.Г., Ефимов В.А., Завадский А.С., Репина И.А., Чалов С.Р., Ефимова Л.Е., Жук В.А., Козлов Д.В., Рулева С.Н., Сурков В.В., Суркова Г.В., Чалов Р.С., Алексеевский Н.И., Илюшина (Михайлюкова) П.Г., Колий В.М., Гончаров А.В., Казанцев В.С., Косицкий А.Г., Кузнецов М.А., попрядухин а.а. Бабурин В.Л. Беркович К.М. Горбунова И.А. Ломов В.А. Михайлова Н.М. Мишин Д.В. Нестеренко Д.П. Панин А.В. Пахомова О.М. Соколов Д.И. Степаненко В.М. Эдельштейн К.К. Abeshu G.W. AghaKouchak A. Aznar B. Balkhi L. Biancamaria S. Bradley C. Budiyono Y. Capewell L. Carlson H. Cavus Y. Coxon G. Daliakopoulos I. Delus C. Duguay C. Erfurt M. Esposito G. Freer J. Gain A.K. Grillakis M. Huning L.S. Ionita M. Khoi D.N. Kieboom N. Koutroulis A. Kreibich H. Macdonald D. Mazzoleni M. McKenzie A. Mendiondo E.M. Mens M. Mobini S. Mohor G.S. Molkov A.A. Nagavciuc V. Petrucci O. Razavi S. Riegel J. Sadik M.S. Sairam N. Savelli E. Sharma S. Stahl K. Steinhausen M. Stoelzle M. Tang Q. Tian F. Tokarczyk T. Tovar C. Vorogushyn S. Wagener T. Wang Y. Ward P.J. Wendt D.E. Wickham E. Wouter B. Yang L. Zakharova E. van_Loon A. Айбулатов Д.Н. Алабян А.М. Ахмерова Н.Д. Беликов В.В. Варенцова Н.А. Головлев П.П. Григорьев В.Ю. Джамалов Р.Г. Евстигнеев В.М. Заславская М.Б. Куликова Ж.М. Лисина А.А. Мироненко А.А. Панченко Е.Д. Романенко Ф.А. Савельев К.Л. Сумачев А.Э. Тимошенко А.А. Устинов Н.Б. Харламов М.А. Чернов А.В. Чурюлин Е.В. Шестеркин В.П. Широкова В.А. Юмина Н.М. Aksoy H. Aksoy H. Alfonso M. Alvarez-Garreton C. Alvarez-Garreton C. Arguello Souza F.A. Arguello Souza F.A. Babain V.A. Barendrecht M.H. Blöschl G. Bos-Burgering L. Bos-Burgering L. Chipizubov A.V. Couasnon A. Couasnon A. Demidenko N.A. Di Baldassarre G. Di_Baldassarre G. François D. François D. Frappart F. Frappart F. Grima J.O. Guzmán D.A. Guzmán D.A. Hall J. Kashubin S. Koltermann K. Kopylov V.N. Kosolapov A.E. Kotkin A.S. Kouraev A. LLasat M.C. Lavado-Casimiro W. Lavado-Casimiro W. Li H. Li H. Llasat M.C. Lobchenko Е. Mathew-Richards H. Mathew-Richards H. Mejia A. Mård J. Mård J. Ngo-Duc T. Ngo-Duc T. Nguyen H.Q. Nguyen Huynh T.T. Orio M. Quan N.H. Quintana-Seguí P. Quintana-Seguí P. Ridolf E. Ridolfi E. Schröder R. Schröter K. Szalińska W. Szalińska W. Sörensen J. Sörensen J. Thao Nguyen H.T. Thao Nhi P.T. Thao Nhi P.T. Tran T.V. Tran T.V. Van Huijgevoort Marjolein H.J. Zambrano-Bigiarin M. Zambrano-Bigiarini M. de Ruiter M.C. de Ruiter M.C. van Huijgevoort M.H. van Vliet M.T. van Vliet Michelle T.H. Алексеевский Н.И. Алексеевский Н.И. Алексеевский Н.И. Бадина С.В. Банщиков А.А. Баранская А.В. Барендрегт Белозёрова М.И. Белый Б.В. Беляев Б.М. Беляев В.Р. Белякова П.А. Богданова М.Д. Болгов М.В. Ботавин Д.В. Бузин В.А. Бузина Л.Ф. Бурый О.В. Быстрова А.Г. Вергун А.П. Вильперт А.С. Виноградова Н.Н. Вологжанина Е.В. Гангнус И.А. Гельфан А.Н. Гиппиус Ф.Н. Глазунов Б.Б. Голубцов Г.Б. Горошкова Н.И. Горячко М.Д. Гриб Н.Н. Губанов М.Н. Демидов А.Н. Дмитриева Т.А. Добролюбов С.А. Дорожкин Е.И. Доронина М.С. Ермаков С.А. Захарова Е.А. Иванов В.В. Иванов М.Н. КАГАНСКИЙ В.Л. Капустин И.А. Каргаполова И.Н. Киреева М.Б. Кичигин А.Н. Кобыльченко (Куксина) Л.В. Козлов К.Д. Коробкина Е.А. Королев Н.А. Коротаев В.Н. Кособокова К.Н. Котова Т.В. Кравцова В.И. Красавина А.С. Красникова О.А. Круглова С.А. Кураев А.В. Куракова А.А. Леонова Н.Б. Малев-Ланецкий Д.В. Маркова (Котова) О.И. Маскевич А.С. Митенко Г.В. Михайлов В.Н. Молчанова Т.Г. Натальчук С.М. Неуромов И.И. Никитина Л.Н. Никишин А.М. Нокелайнен Т.С. Огородов С.А. Огуреева Г.Н. Парамонова А.А. Первушин Л.С. Пижанкова Е.И. Платонов С.В. Платонов С.В. Полякова А.Н. Полянин В.О. Пономарев Д.В. Поплавский Р.О. Попов А.Б. Правикова Н.В. Присяжная А.А. Притворов А.Л. Промахова Е.В. Резников П.Н. Ретеюм К.Ф. Рец Е.П. Рыжков В.М. Самборский Т.В. Самойлова Г.С. Самохин М.А. Сафронова Т.И. Семаков В.А. Семенов В.А. Семенова А.А. Симакин В.В. Симонов Д.А. Сирин А.А. Смекалин О.П. Смиренникова Е.В. Смирнова Д.А. Смульский И.И. Соколовский И.И. Соромотин А.В. Стрелков М.А. Тагаев А.А. Тарбеева А.М. Тикунов В.С. Фрейман С.И. Хилимонюк В.З. Хомутова Т.А. Хрисанов В.Р. Хропов А.Г. Чалова А.С. Чжан А.А. Чуженькова В.А. Шаров А.М. Широков Д.Д. Шишов А.А. Школьный Д.И. Шмыков В.Г. Шокарев С.Ю. Эхр П.В.