Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2006 к.х.н. Самосборка циклодекстринов и нанотрубок на их основе в присутствии железа

Результаты деятельности

Соавторы: Ярославов А.А., Панова И.Г., Сыбачин А.В., Григорян И.В., Афанасов М.И., Потапенков К.В., Таранов И.В., Хомутов Г.Б., Зезин С.Б., Кокшаров Ю.А., Лукманова А.Р., Орлова М.А., Топчиева И.Н., Трофимова Т.П., Адельянов А.М., Алехина Ю.А., Антонова Ю.А., Макарова Л.А., Ефимова А.А., Зоирова З.О., Золотова А.С., Орлов А.П., Большакова А.В., Захаров А.Н., Зезин А.Б., Кусая В.С., Литманович Е.А., Перов Н.С., Пигарева В.А., Черникова Е.В. Маркова А.А. Антипина А.Д. Аржаков М.С. Бородков А.А. Гроховская Т.Е. Жирнов А.Е. Кнотько А.В. Королев Б.А. Крюкова Д.Е. Кузнецов В.В. Курганов Б.И. Лачинов М.Б. Лысенко Е.А. Ноа О.В. Топчиева И.Н. Ужинова Л.Д. Чернов И.В. Шибаев В.П. Шибаева А.В. Абрамчук С.С. Калмыков С.Н. Мелик-Нубаров Н.С. Новоскольцева О.А. Поздышев Д.В. Степанова Д.А. Федянин А.А. Migulin V.A. Nguen M.T. Аверина Е.Б. Володина Ю.Л. Гарина Е.С. Герасимов В.И. Голубев В.Б. Гроздова И.Д. Гуляев Ю.В. Ефимов А.В. Иванов-Пряничников И.А. Катаева Н.А. Кузьмин В.А. Кыдралиева К.А. Ларенков А.А. Лезов А.В. Локова А.Ю. Милаева Е.Р. Муронец В.И. Омельянчик А.С. Педдис Д. Позднякова Н.В. Прошин А.Н. Ромодина (Скрябина) М.Н. Седенкова К.Н. Теплоногова М.А. Черепенин В.А. Шевелев А.Б. Штыкова Э.В. Elizova N.V. Golovina G.V. Gubin S.P. Henney A. Hrytseniuk Y.S. Lea-Anne H. Leschukov D.N. Liu X.Y. Lupatov A.Y. Matukhina E.V. Richtering W. Samoshin V.V. Samoshin V.V. Spirkova E.A. Trubinov S.S. Yurmanova E.E.  Губин С.П. Абзаева К.А. Акопян А.В. Алешин Г.Ю. Анисимов А.В. Бадун Г.А. Балуян Т.Г. Беляев Е.С. Белякова А.В. Беркович А.К. Бирюкова Ю.К. Ваваев Е.С. Василенко Д.А. Васильева Л.А. Вдовин В.А. Гебрук А.А. Герасимов Н.С. Гервальд А.Ю. Гопин А.В. Горбунова Е.А. Грачева Ю.А. Гришин Ю.К. Дробязко А.Д. Дубинина Т.В. Еремеев И.В. Ермилова Ю.В. Жоробекова Ш.Ж. Жоробекова Ш.Ж. Замилацков И.А. Заремский М.Ю. Захарова Ю.А. Зезин А.А. Зезина Е.А. Зефиров Н.А. Зефирова О.Н. Зылькова М.В. Иванов И.А. Иванова А.А. Калашников Ф.А. Карлов С.С. Климов Д.И. Климович М.А. Кожунова Е.Ю. Корман Д.Б. Косов А.Д. Ле-Дейген И.М. Липин А.Л. Любин Е.В. Макарова Л.Е. Матухина Е.В. Мельниченко А.А. Мещерякова С.И. Миронов А.В. Мокиевский В.О. Мусоев Ш.А. Неверова П.В. Николаев А.Ю. Новакова А.А. Орехов А.Н. Орлов А.П. Осадчиев А.А. Островская Л.А. Панова И.А. Плуталова А.В. Позднякова Н.Ю. Попова Е.И. Приселкова А.Б. Прокопов Н.И. Радченко А.Ш. Родионова В.В. Родионова В.В. Рыбкин А.Ю. Садовников К.С. Семилетов И.П. Семисалова А.С. Серхачева Н.С. Сизов Л.Р. Симоненко Е.Ю. Скворцов Д.А. Сударева Е. Фельдман В.И. Филатова Н.В. Филиппов А.В. Чернышева М.Г. Чжу С. Шабалин Н.А. Шевцов П.Н. Шевцова Е.Ф. Шестаков А.М. Шкирдова А.О. Штиль А.А. Штильман М.И. Щелкунов Н.М. Яковенко С.А. Якушев Е.В. каплан и.б.